FSV bygger nytt hybridfartøy på Fitjar Mekaniske Verksted

Nyheter
0

FSV Group og Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) har inngått en kontrakt på bygging av et nytt 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy. Det nye fartøyet skal leveres i juni 2023.

FSV Group har et ekspansivt byggeprogram på åtte fartøy i perioden 2022 til 2023, og det innledes nå ett nytt samarbeid med FMV.

Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 1.000 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 340 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra cirka 190 personbiler, om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift, skriver FSV i en melding.

Foto: FMV

Det nye fartøyet får syv lugarer og stort lasterom på 190 m3. Om bord i fartøyet er det lagt stor vekt på å benytte dekksutstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.

– FSV ser fram til å et nytt og spennende samarbeid med FMV. Fitjar har vist seg konkurransedyktig på pris og leveringstid. FSV tar våre miljøforpliktelser på alvor og fokuserer på reduksjon av våre utslipp. FSV har derfor tatt en ledende posisjon innen bruk av hybridteknologi, som i lengden gir store gevinster for miljøet, kunden og oss som reder. Fartøyet vil supplere en allerede moderne flåte i FSV, og i kombinasjon med motiverte og dyktige ansatte, samt kvalitetsfokus i alle ledd, ser vi fram til en videre positiv utvikling av rederiet, sier FSV-topp Arild Aasmyr.

– Vi takker FSV Group for tilliten ved å kontrahere et nytt fartøy hos oss. FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de velger å bygge hos oss. Fitjar Mek har spesialisert seg på å bygge komplekse fartøy av denne størrelsen ved eget verftsanlegg, noe som gir sikker prosjektgjennomføring, betydelige ringvirkninger og kompetanseutvikling i det norske maritime clusteret, sier Hugo Strand, verftsdirektør ved FMV.

Fartøyet skal i sin helhet bygges i Norge.