Frykter dramatisk sommer

Nyheter
972

Mange lakseoppdrettere klarer ikke å holde lakselusnivået nede i anleggene sine. Mattilsynet frykter at vi kan få alvorlig mye lakselus i sommer, noe som kan gå utover både vill laksefisk, sjøørret og oppdrettsfisk. Oppdrettere som ikke klarer å holde nivået under grensen, må derfor være seg sitt ansvar bevisst og gjennomføre tiltak som har effekt eller slakte ut fisken. De som ikke gjør det kan bli pålagt utslakting av Mattilsynet.

Smitte av lakselus fra oppdrettsfisk kan true villaks og sjøørret. Derfor er det satt en maksimumsgrense på 0,5 voksne hunnlus i snitt per fisk i anleggene.

– Dette er en maksgrense og ikke en tiltaksgrense. Det betyr at oppdretteren skal sette i verk tiltak før denne grensen blir nådd og ikke etterpå, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Mange oppdrettere har problemer med å holde seg under maksgrensen. – Vi vet at svært mange sliter med nedsatt behandlingseffekt og resistens mot legemidler for lakselus. I tillegg er sjøtemperaturen høy etter en mild vinter. Det gir gode kår for lakselusen. Nivået av lakselus, spesielt av lakselus som snart er voksne og kan legge egg, er i mange anlegg urovekkende høyt. Situasjonen kan fort bli uholdbar, forteller Landsverk.

Fisk må ut ved høye lakselusnivå

Kommer anlegget over lusegrensen, viser det at oppdretteren har mistet kontrollen over lusesituasjonen og sterkere tiltak skal da settes inn.

– Mattilsynet forventer at selskapene har en reell og effektiv plan for utslakting i slike situasjoner. Mange har det og slakter ut, men dessverre er det en hel del som ikke har det. Disse ødelegger både for seg selv, andre oppdrettere og vill laksefisk.

Om oppdrettsselskapene er sitt ansvar bevisst, er det unødvendig med vedtak fra Mattilsynet. Mattilsynet vil imidlertid reagere dersom regelverket ikke overholdes.

– Slik situasjonen har utviklet seg kan det bety flere utslaktingsvedtak enn vi har sett tidligere.

Dersom fisk med resistens lakselus eller høye lakselusnivå blir stående i sjøen, bidrar det til ytterligere negativ utvikling.

– Ved klager på utslaktingsvedtak vil vi derfor som hovedregel ikke gi utsatt utslakting mens klagebehandlingen pågår, sier Landsverk.

Ansvar for å bekjempe resistens

Veterinærinstituttets beskrivelser av resistenssituasjonen langs norskekysten gir liten grunn til optimisme. Mange oppdrettere sliter med nedsatt behandlingseffekt og resistens mot legemidler for lakselus, og i dag er det bare Finnmark som ikke har nedsatt følsomhet for lakselusmidler.

Nedsatt følsomhet og resistens er alvorlig uavhengig av lusenivåene i lokalitetene. Nye behandlinger med lusemidler som lusa har kjent nedsatt følsomhet for, vil kunne virke mot sin hensikt og kan være faglig uforsvarlig.

Anlegg med resistens mot flere lusemidler har et ansvar for å bekjempe dette problemet, ved blant annet tiltak som utslakting og brakklegging. Nye behandlinger og utsettelser kan ikke lenger aksepteres ved anlegg som sliter med multiresistents.

– Vi er i en alvorlig situasjon og varsellampene blinker rødt. Oppdretterne og næringen må ta dette enda mer på alvor og ta ansvar for at lakselussituasjonen ikke kommer ut av kontroll, avslutter Landsverk.