Frydenbø Industri vurderer å etablere seg i Trøndelag

Nyheter
989

Frydenbø Industri ser store muligheter innenfor oppdrett i Trøndelag, og ønsker å ha et skipverft i Åfjord kommune.

– Basert på innspill fra våre kunder, vurderer vi å etablere et mindre skipsverft for reparasjon og vedlikehold lik det vi har på våre fem andre lokasjoner fra Havøysund i nord til Oslo i sør, sier divisjonsdirektør Terje Vedeler til iLaks.

Han understreker at selskapet ikke har tatt den endelige beslutningen om å etablere seg i Åfjord kommune, men at styret har gitt administrasjonen fullmakt til å fremforhandle en leieavtale med Åfjord Utvikling om leie av fasiliteter for etablering av skipsserviceaktiviteter i Stokksund.

Divisjonsdirektør i Frydenbø Industri, Terje Vedeler. FOTO: Frydenbø Industri

Ser betydelig vekst innenfor oppdrett i Trøndelag
En eventuell etablering vil omfatte en 1.000 kvadratmeter skipshall, pluss motor/sveiseverksted. I tillegg kommer en båtheis, som kan løfte 200 tonn.

– Som for våre øvrige lokasjoner er fartøy under 40 meter og 200 tonn vårt hovedsatsingsområde. Ved å spesialisere oss på mindre fartøy kan vi være mer effektiv mot dette segmentet, sier Vedeler.

– Men hvorfor nettopp Fosen?

– Vi har i dag ingen operasjoner mellom Ålesund og Øksfjord, og ser store muligheter med vårt konsept for mindre fartøy. Med betydelig vekst spesielt innenfor oppdrett i Trøndelag, ser vi gode muligheter for å etablere et moderne anlegg for skipsreparasjon på Fosen, svarer Vedeler.

Fakta

Frydenbø Group er et familieeid konsern med hovedkontor i Bergen. Konsernet er en betydelig aktør innen sine forretningsområder; Bil/mobilitet, Industri, Eiendom og Marine. Frydenbø Group har 550 ansatte og omsatte i 2018 for 2,9 milliarder kroner.

– Enorme investeringer
Vedeler forteller at selskapet konsentrerer seg om operasjoner og ønsker langtidsleie, slik at investeringen i hovedsak vil være utbyggers ansvar.

Ifølge lokalavisen Fosna-Folket, som omtalte saken først, stiller lokale gründerne infrastruktur og sannsynligvis titalls millioner kroner til rådighet i Stokksund, hvis Frydenbø Industri etablerer seg der.

– Her er det snakk om enorme investeringer, dette er det lokale aktører som må inn med, sier Arne Magnar Guttelvik, en av tre aktører som stiller kapital. Guttelvik er for øvrig daglig leder i servicebåtrederiet Aqua Seaworks, og i Guttelvik Næringspark.

Ifølge Rolf Øia i Åfjord Næringsutvikling, som har værtinvolvert i prosessen, vil Frydenbø Industri bruke eksisterende bygg som i dag tilhører Guttelvik Næringspark, samt at det må bygges nytt.

Selve skipshallen har en prislapp på mellom sju og 13 millioner kroner. I tillegg må det bygges et betongfundament i sjø, som vil koste mellom fem og sju millioner kroner. Ellers må det avgjøres om det skal være kai eller flytebrygger. Også området rundt må klargjøres, blant annet med asfaltering.

Avgjøres til sommeren
Avgjørelsen om skipsverftet blir en realitet, tas til sommeren.

– Hvis vi kommer til enighet med utbygger, vil dette bli fremlagt for endelig godkjenning i vårt styre i juni, og byggestart avhenger av kommunal godkjenning, sier Vedeler.

– Men vi antar byggestart over nyttår, og operasjonsstart i tredje kvartal 2020.

– Har dere noen andre planer?

– Vi har nylig etablert oss i Norrköping i Sverige, og vurderer for tiden også en etablering i Finland. Vi er også i dialog om samarbeid med andre om kapasitet i Lofoten-området, uten at noe foreløpig er helt konkret, avslutter Vedeler.