Frøya og Hitra blir viktig brikke i Ocean Space Centre

Nyheter
1284

Hitra og Frøya inngår som en viktig del av det nye laboratoriekonseptet til Ocean Space Centre.

Sintef og NTNU har arbeidet i snart 15 år med å realisere Ocean Space Center. Senteret skal være Europas laboratorium for utprøving og forskning knyttet til den nordlige delen av kontinentet og havområdene mot Russland, Canada , USA, Grønland, og Japan.

– Det som har vært lagt i Ocean Space Centre tidligere har vært knyttet til laboratoriene på Tyholt i Trondheim. Men vi har hele tiden sett at vi kan forsterke Ocean Space Centre betraktelig hvis vi tar i bruk fjorden og farvannet rundt Frøya og Hitra som laboratorium, sier Karl Almås, spesialrådgiver ved Sintef Ocean, til lokalavisa Hitra-Frøya.

Frøya og Hitra vil styrke konseptet 
De opprinnelige planene ble for kostbart for politikerne, slik at det planlagte fysiske nybygget på Tyholt er en del redusert, og planene om et flytende laboratorium og besøkssenter i Trondheimsfjorden er skrinlagt på grunn av at det ble for kostbart for politikerne. Planene er endret flere ganger, og Sintef og NTNU har nå nylig levert en supplerende analyse av konseptet, kalt Ocean Space Laboratories til Nærings- og Fiskeridepartementet. Der inngår Hitra og Frøya som en viktig del av det nye laboratoriekonseptet.

– Det som nå har kommet inn i konseptet er å få en bedre integrasjon mellom biologi og teknologi, nettopp for å gjøre Ocean Space Centre mer anvendbart for oppdrettsnæringen. Da kan man ikke bare teste fysiske konstruksjoner i bassengene på Tyholt, men at man må ta i bruk fjordområdene til det. Da er det naturlig at man legger et laboratorium til Hitra og Frøya-området. Der har vi allerede Sintef ACE (Aquaculture engineering), vi har Blått kompetansesenter, og vi jobber nå med å få på plass det vi kaller et katapult-senter der bedrifter kan teste ny teknologi. I denne totalpakken vil det å integrere sjøområdene på Frøya og Hitra inn mot Ocean Space Centre styrke konseptet veldig godt, både faglig og markedsmessig, sier Almås.

Samler data fra sjøen 
Selve laboratoriet vil i følge Almås være i form av sensorer som måler og samler data om ulike parametere i sjøen.

– Det kan være måling av temperatur, salinitet (saltholdighet) og strøm, men det kan også være biologiske ting som alger og lakselus.

Dataene vil sendes trådløst og tilgjengelig for forskningsformål eller brukes av oppdrettsnæringen.

Et laboratorium vil også bli plassert på kysten ved Ålesund, med fokus på skipsbygging.

– Vil det bygges noe fysisk her ute?

– Sintef ACE er i dag inne på Blått kompetansesenter (Sistranda, red.anm.). Vi har ikke kommet langt i den planleggingen, men vi ser for oss at den aktiviteten blir trappet ytterligere opp.

Almås ser også for seg samarbeid med de andre bedriftene i Blått kompetansesenter, som Åkerblå og oppdrettsbedriftene der.

– Det er bedrifter som kan ha nytte av dette. Men utgangspunktet er selvfølgelig å få økt forskningsaktivitet.

Han har allerede fått positive tilbakemeldinger fra departementet.

Fjordlaben
– Fjordlaben var ikke med i konseptet forrige gang vi sendte konseptet til Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet synes det er både spennende og forfriskende at vi tar i bruk farvannet rundt Hitra og Frøya, og Ålesund. Totalt sett vil det styrke Ocean Space konseptet veldig mye.

– Når vil Ocean Space Centre komme i gang?

– Det var det ja. Dette er tunge statlige prosesser som skal gjennom mange prosesser før det vedtas, men det er først og fremst på grunn av bygging av nye betongtanker i Trondheim. Det kan kanskje ta fire -fem år. Men fjordlaboratoriet er på mange måter feltutstyr som er lettere å få til enn å bygge hus, så jeg håper vi kan få til det innenfor en mye kortere tidshorisont, sier Almås.