Frode Teigen casher inn SSC-aksjer – Bakkafrost fester grepet

Nyheter
1137

Nest største eier i The Scottish Salmon Company tar gevinst.

Egersundmannen Frode Teigen har idag solgt 12,3 millioner SSC-aksjer privat og 2,7 millioner SSC-aksjer fra sitt investeringsselskap Kontrari.

Totalt utgjør dette 7,7 prosent av SSCs utestående aksjer, noe som gjorde shippingmannen til selskapets nest største aksjonær.

Teigen kan med det fylle opp kontoen med hele 427,6 millioner kroner, hvor vesentlige deler av summen er ren gevinst.

Samtidig opplyser Bakkafrost i en børsmelding å ha kjøpt 17,8 millioner aksjer i SSC til kurs 28,25 kroner, tilsvarende 9,2 prosent av selskapet.

Aksjekjøpene kommer i tillegg til Bakkafrosts bindende avtale om 68,8 prosent av selskapet, kjøpt av Northern Link.