Frivillig akkord i Global Salmon

Nyheter
308

– Prosessen har tatt tid, men selskapet har nå gjennomført en frivillig akkord med uprioriterte kreditorer, forteller Dag N. Ryste, hovedeier og daglig leder i Global Salmon til iLaks.

– Det ligger i sakens natur at vi er blitt enige med kreditorene om en løsning som kan aksepteres, og er å anse som den beste for involverte parter. Selskapet eksisterer videre – det skal gjennomføres prosesser knyttet til akkorden samtidig som en må løfte blikket og se fremover, sier han videre.