Fremdeles ikke grønt lys for Green Lice Solutions

Nyheter
0

Gründerselskapet fra Mandal har tidligere fått millionstøtte fra EU. 

Green Lice Solutions har utviklet en løsning for mekanisk avlusing av laks. I 2019 ble de tildelt på 21,5 millioner kroner i EU-midler, fra forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020.

Samme år som de fikk tildelt midler, fikk de også ferdigstilt et avlusningsfartøy, som etter planen skulle operere i det norske og skotske lakseoppdrettsmarkedet. Prosjektet var et samarbeid med avlusingsbedriften Skamik.

Fire år etter tildelingen av EU-midlene har ikke butikken kastet av seg så mye. Selskapet har hatt underskudd de tre siste årene.

Omsetningen var i fjor på 21,9 millioner kroner, noe som var halvmillionen ned fra året før. Resultat før skatt endte på minus fire millioner kroner.

Selskapet økte likviditetsbeholdningen sin med 6,5 millioner kroner til 10,3 millioner kroner i fjor.

Ved årsslutt var egenkapitalen på 26,2 millioner kroner og totalkapitalen 44,0 millioner kroner. Det ga en egenkapitalandel var på 59,5 prosent.

Green Lice Solutions kontrolleres av GRSS Invest, der Jahn Åsvald Einarsmo, gjennom selskapet Sentient, har største eierandel. Sammen med Ulven-familiens selskap Skamik, og investeringsselskapet Moment i Kristiansand, eier de tre om lag 80 prosent av selskapet.

iLaks har rettet en henvendelse til styreleder Jahn Åsvald Einarsmo. Han har ikke besvart denne.

Green Lice Solutions 2023 2022 Endring
Omsetning 21,9 22,5 -2,7 %
EBIT -2,9 -1,2 141,7 %
Resultat før skatt -4,0 -2,1 90,5 %
Driftsmargin -13,2 % -5,3 %
Alle tall i millioner kroner