Frarådet Reppe-retur til NSL: – Har en leder som verken viser evne eller vilje til grunnleggende kommunikasjon

Nyheter
2385

Nina G. Sandnes i Kluge Advokatfirma mener det etter hvert under rettssaken ble  åpenbart at hennes klient Frode Reppe ikke kunne fortsette i jobben i NSL. 

– Vi ville jo se hvordan Robert Eriksson forholdt seg til han (Frode Reppe journ.anm.), hvilke uttalelser han ga og hvilken menneskelig side han viste. I retten ble Eriksson spurte hvordan han ville løse en krisesituasjon. Han viste til tre modeller, den fjerde om hvordan man kommuniserer sammen, nevnte han ikke, sier Sandnes til iLaks.

I dag ble oppsigelsen av Reppe kjent ugyldig, men likevel opphører ansettelsesforholdet umiddelbart.

Sandnes understreker at det i utgangspunktet ikke var utenkelig med en Reppe-retur, men at Erikssons svar var avgjørende for hennes råd til Reppe.

– Det var da åpenbart for meg, som Reppes rådgiver, at her har vi med en leder som verken viser evne eller vilje til grunnleggende kommunikasjon. Med et slikt utgangspunkt, ville det vært særdeles belastende for Reppe å få utført den jobben han tross alt ble ansatt for å utføre.

– Dagene på jobb ville vært svært belastende
Hun er nådeløs i sin kritikk av NSL-sjefen.

– Jeg vil si en av de viktigste egenskapene til en leder er evnen til å kommunisere med de man skal lede. Både i det daglige, og i krevende situasjoner. Selv om man som leder har prinsipper man styrer etter, må man kunne ta avgjørelser hvor enkelte prinsipper settes til side fordi det er tjenlig i situasjonen. Etter vår oppfatning, er Erikssons evne og/eller vilje til nødvendig dialog og kommunikasjon betydelig mangelfull. Å gå tilbake til en leder som ikke kommuniserer, det er ikke noe jeg anbefaler, sier hun.

Hun mener videre at størrelsen på organisasjonen gjorde det ekstra utfordrende med Reppe-retur.

– Dette er en organisasjon med bare sju ansatte, hvor det er særdeles viktig med gjensidig tillit og gode relasjoner til de man skal jobbe med. Den holdningen arbeidsgiver viste i retten ville åpenbart medført at dagene på jobb ville vært svært belastende for Reppe. Å utsette seg selv for dette, ville nok de færreste ha gjort.

Dobbelt lykke
Uansett er både Nina G. Sandnes og hennes klient Frode Reppe lykkelig over dommen.

Frode Reppe.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Jeg regner med det en slik kommentar du er på jakt etter, sier en tydelig lettet Frode Reppe til iLaks, som sier han enda ikke har lest dommen i detalj.

Reppe har vært sykemeldt siden han mottok oppsigelsen, men opplevde i dag dobbelt lykke.

– Jeg ble bestefar i dag. Så alt skjedde på samme døgnet, supplerer han. – Gutten ble født i går, han ble født i Canada, og de ligger foran oss. Så etter norsk tid ble han født idag.

– Det er ikke så verst å bli født i dag, humrer Reppe, som legger til at han nå, så snart det lar seg gjøre, vil reise Toronto for å hilse på sitt nye barnebarn.

– De eneste vinnerne er advokatene
En eventuell anke vil ikke advokat Sandnes ta stilling til akkurat nå.

– Vi er godt fornøyd med utfallet. Jeg vil verken tro eller tenke noe angående en anke, det får vi eventuelt komme tilbake til.

Robert Eriksson under rettssaken. FOTO: Ole Alexander Saue

iLaks har bedt administrerende direktør i NSL, Robert Eriksson, gi en kommentar på dommen, samt på uttalelsene til advokat Nina G. Sandnes. Eriksson og NSL svarer dette i en generell pressemelding:

«NSL tar dommen til orientering. Vi vil nå sammen med våre advokater gå grundig igjennom dommen. Herunder vurdere grunnlaget for en eventuell anke. NSL er tilfreds med at tingretten har kommet frem til at Frode Reppe ikke kan fortsette sitt arbeidsforhold. Dommen bekrefter at det er ingen vinnere i slike saker. Ingen av partene har fullt og helt vunnet frem. De eneste vinnerne er advokatene. NSL konstaterer at både den ansatte og arbeidsgiver ville ha kommet langt bedre ut om man hadde akseptert vårt tilbud om en omforent løsning. I dag vil begge parter sitte igjen med et betydelig økonomisk tap. NSL er dømt til å betale 1.370.816 kroner av i alt 2.494.569 kroner av Reppes saksomkostninger. I tillegg slår dommen fast at NSL må betale Frode Reppe kroner 50.000 i oppreisning, kroner 23.648 i erstatning for tapte feriepenger og kroner 400.000 i fremtidig erverv. Dette illustrerer klart og tydelig at det her er ingen vinnere hverken juridisk eller økonomisk.»