«Frank» gir ingen effekt på lakseprisen – den faller tilbake

Nyheter
1036

Trått marked preget av rikelig tilgang, særlig av storfisk.

– Det var stabilt fram til idag, sier en trader om lakseprisen. – Men problemet er vel at markedet ikke har anvendelse (for fisken).

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Det var ventet redusert utbud av fisk, som en følge av ekstremværet «Frank» som har herjet i landets nordligste fylker. Men så langt er det ingen drahjelp å spore fra uværet for prisoptimistene.

– Nei. Og så er det mye storfisk. Det er ned en god del på 6+, legger eksportøren til.

Svekker seg
Han ser en prissvekkelse, med et par kronestykker, for de mest omsatte vektklassene.

– På 3-6 kg ligger det på 44 kroner i sør. 6-7 kg går for 43 kroner i Oslo, som tilsvarer 41 kroner i nord, sier han om prisene.

– Det er et spenn fra 41 til 44 kroner, sier en annen. – Det ser ut som om 6+ er tøffere enn 3-5.

Det innebærer en ny uke med priser rundt break-even-nivået for majoriteten av oppdretterne.

Rabatt
– Jeg har hørt mye av det samme som jeg hørte forrige fredag, sier en importør. – Men storfisken går med rabatt her, det er ikke noe tvil om. 

Andre snakker om enda lavere priser.

– Jeg har kjøpt denne uke på 40 kroner FCA anlegg, sier en eksportør som har spesialisert seg på flybåren storlaks.

– Det spørs hvor mye storfisk det er. 37 kroner sikter vi på for innkjøp på storfisk.

På spørsmål om ekstremværet «Frank» har hatt noen effekt på prisen, svarer han kontant: – Nei.