Framnessmolt sterkt kritisk til landbaserte oppdrettsplaner i Lofoten: – Smitterisikoen er uakseptabel

Nyheter
1893

Framnessmolt klager på godkjenning.

Lofoten Salmon har planer om landbasert matfiskkonsesjon for oppdrett med tillatelse for inntil 3.100 tonn MTB i Vågan i Lofoten. Mattilsynet har gitt tillatelse til etablering av et settefiskanlegg, og godkjent produksjon av smolt og matfisk.

I en klage datert 15. november ber Framnessmolt Mattilsynet om å omgjøre vedtaket, slik at søknaden fra Lofoten Salmon gis avslag, skriver Lofotposten.

Ifølge Mattilsynet er smittefaren akseptabel, men det er Framnessmolt uenig i.

«Framnessmolt mener at etablering av anlegget like ved Framnessmolt gjør at den totale smitterisikoen i området blir uakseptabel», heter det blant annet i klagen.

Håkon Solberg i Lofoten Salmon har ikke ønsket å kommentere saken.