Fra slutten av oktober skal Ice Fish Farm slakte 70 tonn mer laks per dag

Nyheter
2478

NTS-eide Ice Fish Farm på Island går fra å slakte 30 tonn laks om dagen til 100 tonn laks.

Det bekrefter styreleder i Ice Fish Farm, Gudmundur Gislason til iLaks, når vi møter han på hovedkontoret til Ice Fish Farm i Reykjavik. I relativt beskjedne og anonyme lokaler i hovedstaden rustes det kraftig opp for å møte produksjonsveksten.

– Vi bygger for tiden opp vårt slakteri i Djupivogur på østkysten av Island. I løpet av to måneder, antakelig i slutten av oktober, vil vi øke den daglige produksjonen fra 30 tonn laks til 100 tonn laks, sier Gislason.

Her i Djupivogur ligger slakteriet til Ice Fish Farm. FOTO: Google

Opptrappingen kommer som en direkte konsekvens av at selskapet i løpet av kort tid får på plass en lisens for en årlig produksjon på 20.000 tonn, opplyser Gislason. I dag produserer selskapet 4.500 laks årlig på østkysten av Island.

Smoltutvidelse
Også på smoltsiden skjer det ting. Selskapet utvider for tiden settefiskanlegget Isthor, som er 50/50 eid av Ice Fish Farm og Arnarlax.

– For tiden produser vi tre millioner smolt i året. Nå setter vi inn tolv nye tanker, som vil gjøre at vi kan produsere fem millioner smolt årlig, og av dette går halvparten til oss.

Samtidig planlegges det en økning av smoltproduksjonen på anlegget Rifós, som ligger i Kópasker nord i landet.

– Dette anlegget ble kjøpt forrige sommer. VI produserer en million smolt i året, men planen er å øke dette til fire millioner.

Utenfor Ice Fish Farms kontorer i Reykjavik. FOTO: Sharon Olsen

Gislason sier det er minst to gode grunner for å ha to smoltanlegg.

– Det ene er at det er god risikostyring, men det er også bra for den kommende produksjonsøkningen at vi har tilgang på nok smolt.

– Raskere enn mange hadde trodd
Han mener utvidelsene viser at «ting går rett vei» for islandsk oppdrettsnæring, og at skeptikerne er motbevist.

– Vi har bevist at der mulig å drive lakseoppdrett på Island. Fisken vokser, og utviklingen har gått raskere enn mange hadde trodd. Neste steg er å få opp enda mer volum, avslutter han.