Fra restråstoff av villfisk til laksefilèt

Nyheter
0

Holmøy Maritime, Eidsfjord Sjøfarm og BioMar har inngått et sirkulært råvaresamarbeid på kortreist fôrproduksjon.

Holmøy Maritime, med hovedkontor på Sortland i Vesterålen, produserer 22.000 tonn laks i året gjennom Eidsfjord Sjøfarm. I Holmøy-konsernet fiskes det 25.000 tonn villfisk på de fire fartøyene som er eid av rederiet Prestfjord. I samarbeid med BioMar skal restråstoff fra fiskeriaktiviteten bli en del av fiskefôret som brukes til laks i Eidsfjord Sjøfarm.

– Dette er et fantastisk prosjekt, og et resultat av vårt fokus på bærekraft, sier Knut Roald Holmøy, konsernsjef i Holmøy-konsernet. – Dette er sirkulærøkonomi. Deler av fisken som før ikke ble brukt blir nå en viktig del i å sikre sunne og bærekraftige fôrråvarer.

Knut Roald Holmøy, CEO Holmøy Holding. Foto: Silje Helene Nilsen

Rapporter viser til at så mye som 130.000 tonn restråstoff som ikke blir utnyttet fra den havgående fiskeflåten. Det ligger derfor et stort potensial i å utnytte de delene fra hvitfisk som ikke går til humankonsum, som en fôringrediens til laksen.

For å realisere dette har rederiet Prestfjord investert i en olje- og melfabrikk om bord på to av sine fiskefartøy, noe som gjør at de kan bevare restråstoffet på en måte at det blir en egnet fôrråvare. Restråstoffet losses, på lik linje som fisken som er prosessert om bord, på Holmøys hovedbase i Vesterålen.

– Dette bekrefter en vilje og ambisjon om å bidra til det grønne skifte blant nordnorske hjørnesteinsbedrifter. Et slikt samarbeid sikrer lokalt eierskap og verdiskapning, samt en sirkulær utnyttelse av kortreiste råvarer som til syvende og sist blir sunn og god mat på middagsbordet. Samarbeidet er et viktig steg i riktig retning for å sikre bærekraftig produksjon av Norges viktigste husdyr, sier Håvard Jørgensen, administrerende direktør i BioMar Norge.