Fossing Storsmolt: – Vi tror at vi kan komme ned i 8-9 måneder i sjø

Nyheter
1502

Fossing Storsmolt har stor tro på at deres måte å produsere settefisk på er fremtiden.

FOTO: Stian Olsen

iLaks er på besøk hos Fossing Storsmolt, som for tiden er i sluttfasen av byggingen av selskapets nye settefiskanlegg ved Fossingfjorden på grensen mellom Kragerø og Bamble kommune. Fortsatt jobbes det jevnt og trutt både inne og utenfor anlegget, få måneder før det skal stå klart til å ta imot yngel fra Sørsmolt, som er en av eierne i selskapet.

Daglig leder Ole Marius Farstad viser iLaks inntaksrørene, som fører vann inn gjennomstrømmingsanlegget, som har en grunnflate på cirka 3.000 kvadratmeter. Vannet går deretter inn i to ulike avdelinger. Farstad tar iLaks først med inn i den minste avdelingen, som inneholder seks 12 meters kar.

– Hvert kar er på 625 kubikk, altså totalt 3.750 kubikk karvolum i denne avdelingen, forklarer Farstad og tegner et illustrerende bilde:

Knut Olai Hevrøy er ansatt hos Fossing Storsmolt. FOTO: Stian Olsen

– Du får plass til cirka tre leiligheter på 90 kvadratmeter i hvert av disse karene.

Etter hvert beveger vi oss over i den største avdelingen, hvor det er totalt fire kar, som har en diameter på 16 meter, og hvert kar er på 1.150 kubikk – til sammen 4.600 kubikk.

– Så totalt er det 8.350 kubikk karvolum på dette anlegget. Det er mye, sier Farstad mens vi forlater karområdet og forflytter oss over til noen av fasilitetene til de ansatte, som inneholder blant annet kjøkken og garderober. Mellom seks og ti personer skal ha sin arbeidsplass ved Fossing Storsmolt.

Saken fortsetter under bildet.

Dette bildet er fra den minste avdelingen. FOTO: Stian Olsen

– Produsert på en helt spesiell måte
Det er i tillegg et møterom, eller showrom som Farstad også kaller det, hvor besøkende kan oppholde seg i og følge med på produksjonen i den minste avdelingen.

– De kan se rett ned i produksjonen herfra, sier Farstad mens vi står inne på rommet.

Utsikt fra showrommet. FOTO: Stian Olsen

Og målet er å vise en produksjon, hvor fisken ifølge Farstad er produsert på en helt spesiell måte, som gjør at Fossing Storsmolt tror de kan komme ned på 8-9 måneder i sjø.

– Vi velger å produsere laks mer på naturens måte. Vi tar ikke ut tilveksten i ferskvann, men i sjø. Det er mer likt slik det er hos villaks. Det er kun naturlige temperaturer i anlegget, forklarer Farstad og fortsetter:

– Fisken er egentlig dobbelt så gammel som en vanlig fisk som blir levert på den størrelsen. Høstfisken forventes å bli cirka 150 gram, mens vårfisken blir cirka 200 gram. Vi har ikke tatt ut vekstpotensialet i ferskvann, men oppdretteren får gevinst av det i sjø. Vi produserer etter naturens oppskrift, sier Farstad.

Ifølge Farstad har resultatene ved Sørsmolt, som produserer på samme måte, så langt vist at det er veldig lav dødelighet i sjø og veldig god tilvekst.

Saken fortsetter under bildet.

Ole Marius Farstad inne på showrommet. FOTO: Stian Olsen

Vil ha mer kontroll på smoltproduksjonen
Totalt skal det produseres fem millioner smolt årlig. Cirka halvparten skal leveres til eierne og vestlandsoppdretterne Telavåg Fiskeoppdrett, Troland Lakseoppdrett og Sulefisk. Resterende andel er stort sett allerede kontraktsfestet.

Senere ankommer også eierne Svein Arve Forland (Telavåg Fiskeoppdrett), Ole Martin Troland og Jofrid Troland (Troland Lakseoppdrett). De er på besøk for å ta en titt på anlegget før det skal åpnes. Ifølge Svein Arve Forland, som også er styreleder i Fossing Storsmolt, er det nettopp troen på «gammel smolt», som gjorde at de gikk inn i prosjektet.

Ole M. Troland (f.v.), Jofrid Troland og Svein Arve Forland.

– Vi har veldig tro på akkurat den biten, at ting tas tilbake til slik moder jord gjør det. Sentvoksende laks kan være en av delene i det store bildet, som blant annet kan løse utfordringer med hjertesprekk hos laks, mener Forland.

Både Telavåg Fiskeoppdrett og Troland Lakseoppdrett har over flere år fått levert settefisk fra andre smoltprodusenter, inkludert Sørsmolt.

– Gjennom å eie ønsker vi å få mer kontroll på det leddet av produksjonen, sier Ole Martin Troland til iLaks

– Skal dere hente all smolten fra Fossing Storsmolt i fremtiden?

– Det er ikke helt bestemt, svarer Troland og forklarer at det har litt med risikoen å legge alle eggene i en og samme kurv.

– Men vi vil ta så mye smolt som mulig fra Fossing Storsmolt, hvis ting viser seg å fungere. Målet er til syvende og sist å få all smolten herfra, sier Troland.

Skråsikker
Ole Marius Farstad mener det er færre risikofaktorer knyttet til å drifte anlegget til Fossing Storsmolt, sammenlignet med de fleste andre settefiskanlegg.

Stein Helge Skjende. FOTO: Stian Olsen

– Dette er noe så uvanlig som et helt nytt gjennomstrømningsanlegg med lavere biologisk risiko enn RAS-anlegg. Videre mister vi ikke vanntilførselen om strømmen går da vi har fall på vannet inn til anlegget. Vi har i tillegg to uavhengige sjøkabler som forsyner oss med strøm fra både Kragerø Energi og Skagerak Energi. Det skal derfor mye til for at strømmen forsvinner, i tillegg har vi dieselaggregat, poengterer Farstad.

Rett før iLaks forlater Fossing Storsmolt, treffer vi også på Stein Helge Skjelde, daglig leder i Sørsmolt. Mens Farstad antyder at det er mulig med 8-9 måneder i sjø, er ikke Skjelde i tvil.

– Vi skal klare å få det ned til åtte måneder.

Han og Sørsmolt planlegger også for tiden et tredje settefiskanlegg ved Helle Bruk, som ligger ved Hellefjorden. Søknaden ligger for tiden inne hos NVE, og Skjelde håper å komme i gang etter nyttår med dette anlegget.

Utsikt over Fossingfjorden fra smoltanlegget. FOTO: Stian Olsen