Fossing Storsmolt har brukt 15 millioner kroner på demninger

Nyheter
1267

Ole Marius Farstad i Fossing Storsmolt mener selskapet har tatt samfunnsansvar ved å restaurere flere demninger i forbindelse med byggingen av selskapets nye settefiskanlegg.

Anlegget ligger på den gamle tomten til Fossing Tresliperi. KART: Google

Det er skikkelig vestlandsvær når daglig leder i Fossing Storsmolt og ålesunding, Ole Marius Farstad, tar imot iLaks på området til selskapet ved Kragerø. Det første Farstad gjør er å ta oss med opp på demningen, som ligger rett overfor det nye settefiskanlegget.

– Det er vannressursen som er grunnen til at vi ligger her. Dette er Norges eldste regulerte vassdrag, Lonavassdraget. Her går 13 vann, og alle renner ut her på Grummestadvannet rett over anlegget. Nedslagsfeltet er på 70 kvadratkilometer, forteller Farstad til iLaks.

Han sier videre at vannkvaliteten er god med en PH på nesten sju, samt at det er dypt inntaksvann. Det gjør det mulig å regulere temperaturen på settefiskanlegget, som skal produsere fem millioner smolt årlig.

– Det er gull verdt, sier Farstad.

Tannhjul på demningen med Grummestadvannet i bakgrunnen. FOTO: Stian Olsen

15 millioner kroner på demninger
Fallet fra demningen ned til settefiskanlegget, gjør at Fossing Storsmolt ikke behøver å pumpe vannet inn.

– Det renner inn for egen maskin. Vi har cirka 12-13 meter høydeforskjell mellom vannspeilet i inntaksvannet vårt og i kar. Så hvis vi får stopp i oksygen eller strøm, så får vi uansett vann inn i karene, forklarer Farstad.

Konsesjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som ga selskapet tillatelse til å regulere og tappe vann fra Lonavassdraget, var på plass i 2017. Byggeaktiviteten med demningene startet rett over nyttår i 2018 og varte gjennom hele fjoråret. Totalt jobbet åtte mann med prosjektet.

– Vi har restaurert mer enn sju demninger, og brukt 15 millioner kroner på dette. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde ingen gjort det, mener Farstad.

Ole Marius Farstad med Fossingfjorden i bakgrunnen. FOTO: Stian Olsen

Nesten dobbelt så dyrt
Selve grunnarbeidet på tomten, hvor settefiskanlegget skal ligge, startet i 2017. Betongarbeidet på produksjonsbygget begynte i november 2018.

Da iLaks besøkte området i 2016, mens det gamle bygget til Fossing Tresliperi ennå lå der, antydet Sørsmolt-sjef Stein Helge Skjelde, at kostnadene på anlegget kunne bli på rundt 55 millioner kroner. Nå viser det seg imidlertid at det totalt ender på rundt 100 millioner kroner for anlegget, som har grunnflate på cirka 3.000 kvadratmeter.

– Det ble atskillig dyrere, men også bedre, sier Farstad til iLaks og fortsetter:

– Vi hadde dårlige grunnforhold, som gjorde at arbeidet ble mer omfattende. I tillegg var det større kostnader knyttet til demningene, samt at vi har investert i mer teknisk utstyr. Vi har også klargjort for byggetrinn to, og denne kostnaden er inkludert.

For tiden legges siste finish. De siste brakkeriggene ble fjernet for en uke siden. Farstad mener brannen som nylig oppstod i rensestasjonen, ikke får større konsekvenser for oppstarten.

– Vi håper å være klar til oppstart rett etter nyttår, avslutter Farstad.