– Forventer at tilsynsmyndigheter ønsker å tilpasse fremtidig regelverk for nye lusetellingsmetoder

Nyheter
690

Espen Børrud, sjef for programvare i laserselskapet Stingray, mener regelverket for rapportering av lakselusdata bør endres i fremtiden.

Børrud snakket om bildebasert lusetelling under Produktivitetskonferansen i Kristiansund onsdag.

Applikasjonen fra Stingray ble rullet ut i mai år, og går ut på at samme lasernode som fjerner lus fra laks, også tar tilfeldige bilder av fisk og lus. Disse bildene lastes opp i en analyseplattform, og oppdrettere kan logge inn på en kundeportal, og avgjøre hvilke bilder som skal brukes. Totalt tas det 40 bilder per merd.

– Vi lager beslutningsstøtte for oppdrettere først, og tilsynet sekundært. Når daglige konsistente målinger kan gjøres på daglig basis, forventer vi at tilsynsmyndigheter ønsker å tilpasse fremtidig regelverk for å gi plass til nye lusetellingsmetoder. Det er en sunn forventing.

Oppdrettere rapporterer lakselusdata ukentlig til Mattilsynet. Ifølge Børrud vil teknologien gjøre arbeidshverdagen lettere for tilsynsmyndighetene også.

– Man kan sammenlikne lokalitet a og b i region x og y, det er lettere for tilsynet, og man får nøyaktig samme målinger. Det er ikke en menneskelig faktor til stede, sa Børrud.

– Verifikasjonsperiode
Børrud beskriver 2018 som en «verifikasjonsperiode» for metoden.

– Det er en ny metode, som man må lære seg å kjenne. Den må sammenliknes med eksisterende metode, sa han.

Eksisterende metode er altså manuell lusetelling. Ifølge Børrud har de lagt seg på samme tellefrekvens som manuelt, det vil si ukentlig, men metoden gjør det er fullt mulig å telle lus daglig.

– Det kan gi en pekepinn på om utviklingstrenden, og en indikasjon om neste manuelle telling, sa han, og la til at det også kunne brukes som tilleggsdata for å øke eller redusere troverdigheten til manuell telling.

Målet med verifikasjonsprosessen er først og fremst å overbevise brukeren, ifølge Børrud.

– Det er mennesket som skal overbevises at det funker, og forstå at teknologien er viktig. Det er vesentlig i verifikasjonsprosessen.

Han opplyste at det var god samvariasjon mellom manuell og automatisk telling på voksne hunnlus mellom telling i sjø og telling i luft.

– Men lus under to millimeter, som ligger over eller under på fisken, eller i en vinkel som den er vanskelig å se. Det er en utfordring for verktøyet vårt, sa han.

Kan slippe ukentlig manuell telling
Han mener at i fremtiden kan de automatiske tellingene brukes som argument for å slippe manuell lusetelling en uke, for eksempel hvis det er dårlig vær.

– Oppdretterne kan si til tilsynet: Her er dataene, og alt ser greit ut. I sånne situasjoner, når metoden er moden og proven, vil det være at lovlig spørsmål å stille om man kan slippe en uke.

– Automatikken kan bekrefte at situasjonen er under kontroll, og at alt ser bra ut med hensyn til lus. Det vil gjøre føringer for tilsynsbehovet, og gagner alle, både laksen, de som jobber med laksen og tilsynet.

Men at metoden skal fullstendig erstatte manuelle tellinger – så langt vil ikke Børrud gå i sine uttalelser.

– Så bold skal jeg ikke være, men at den kan avlaste oppdrettere, det er helt åpenbart.