Forvaltningen forbereder seg på søknader om tillatelser til landbasert oppdrett

Nyheter
1538

Nærings- og fiskeridepartementet har ferdigstilt regelverket for vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett. I den sammenheng er det grunn til å tro at fylkeskommunene som fram til i dag har hatt få eller ingen akvakultursøknader på bordet, vil oppleve økt interesse for feltet.

Les også: – Nå kan tillatelser til landbasert oppdrett tildeles løpende

Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid (FAKS) består av de ti største oppdrettsfylkene i Norge, hvor det til sammen er tretti personer som har sine primære oppgaver tilknyttet forvaltning og utviklingsarbeid innenfor akvakultur. FAKS har nå etablert en fadderordning mellom fylkeskommunene som har spisskompetanse på behandling av akvakultursøknader og de fylkeskommunene som har mindre erfaring.

FAKS skal bidra til kompetanseutveksling og samordning på tvers av fylkeskommunene. Partene i samarbeidet bistår hverandre med erfaringsutveksling og kunnskapsdeling i enkeltsaksbehandling og i spørsmål av mer prinsipiell karakter.

Mattilsynet, som skal behandle søknadene etter sitt regelverk, vil kobles opp mot fylkeskommunenes fadderordning. FAKS og Mattilsynet vil over sommeren arrangere en møteplass for forvaltningen, med særlig fokus på landbasert oppdrett. Formålet med møtet er å bidra til oppdatert kunnskap og lik regelverksforståelse i saksbehandlingen av søknader om tillatelse til landbasert oppdrett.