– Foruroligende og veldig vanskelig å forstå

Nyheter
557

NINA, ved administrerende direktør Norunn S. Myklebust tar idag et ramsalt oppgjør med Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL).

Les også: NINA med frontalangrep på NSL

NSLs fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk Frode Reppe er overrasket over responsen.

Ser ikke samme utfordringer
– NSL som en av organisasjonene for oppdrettere i Norge er av NINA bedt om å vurdere et samarbeid om å løse miljøproblemene i næringa. I denne forbindelse har NSL sett på hvilke muligheter som foreligger. Det vi har funnet som er til hinder for et slikt samarbeid har vi opplyst om. Noe annet hadde vært utenkelig. At NINA ikke ser de samme utfordringene som oss, tar vi som en mulig kunde av NINA til etterretning i de prosessene vi nå skal gjennom før vi bestemmer oss for et samarbeid, sier Reppe til iLaks.

– Det som imidlertid overrasker oss er den aggressive måten NINA velger å besvare våre spørsmål på. NSL kan ikke se at vi har opptrådd på en måte som skulle medføre annet enn dialog om disse utfordringene.

Kompromitterer uavhengighet 
Reppe er særlig opptatt av relasjonene mellom CEDREN og Vitenskapelig Råd for Lakseforskning (VRL), som har betydelig innflytelse over villaksforvaltningen i landet.

– NSL er enig med NINA i at det er uproblematisk at næringslivet betaler for forskning. Det har oppdrettsnæringa også gjort i alle de år. Det NSL imidlertid har påpekt er at lederen i det uavhengige VRL også sitter som leder i det viktigste prosjektet når det gjelder villaksen i CEDREN. At NINA med hele fem av 12 medlemmer i VRL mottar penger fra CEDREN er også noe vi oppriktig mener kompromitterer NINAs uavhengighet i forholdet til kraftindustrien. At NINA ikke en gang nevner disse problemstillingene i noen av sine tilsvar, er foruroligende og veldig vanskelig å forstå for NSL, sier Reppe.