Første prisfall på fem år, og trenden vil fortsette neste år

Kommentarer
4905

Med snaue to uker igjen av 2017 er det klart at årets snittpris for laks faller tilbake for første gang siden 2012.

Mens fjorårets laksepris til oppdretter landet på nesten 62 kroner kiloet, ser det ut til at årets laksepris ender på et snitt like under 60 kroner. I et historisk perspektiv er det en skyhøy pris, men likefullt en (beskjeden) nedgang fra året før.

Vanligvis finner en forklaringen bak prisfall på tilbudssiden. En tilbudsvekst høyere enn den underliggende langsiktige etterspørselsveksten for laks, mellom seks og åtte prosent, gir normalt prisfall.

Kilde: First Securities/iLaks

Men det har ikke vært problemet i år.

Moderat vekst
2017 ligger an til en viss global tilbudsvekst, men den blir lavere enn den langsiktige etterspørselsveksten. Likevel faller altså fiskeprisene tilbake.

I år ligger den viktigste forklaringen på dette fenomenet hos supermarkedene. Etter flere år med raskt økende råstoffpriser og knappe marginer, har de kollektivt valgt å holde utsalgsprisen til sluttkunden høy – også etter at innkjøpsprisen har falt tilbake.

De velger høyt dekningsbidrag foran volum i ferskvaredisken. Og det får lakseoppdretterne slite med nå.

Dempe
Hva så med neste år?

SEB forventer at dagligvarekjedene vil dempe sine salgspriser, noe som ventelig vil stimulere etterspørselen hos sluttkunden og kunne sørge for at dagligvarekjedene vil sluke unna vesentlig mer laks enn i år.

Kilde: First Securities, Kontali Analyse, iLaks

Det kan trenges. For, basert på konsensusestimater, ventes det en betydelig tilbudsøkning i laksemarkedet neste år. Marine Harvest guider en tilbudsvekst på mellom fire og ni prosent i 2018. Nordea Markets estimerer åtte prosent.

Det betyr henimot 200.000 tonn mer laks å selge i 2018, sammenlignet med 2017.

Kostnader
Dette vil naturligvis stille helt andre krav til markeds- og salgsarbeid enn det en har sett under de siste års høykonjunktur. Uansett venter meglerhusene som følger sektoren at tilbudsveksten utlignes med prisfall – til et nivå et stykke nede på 50-tallet.

Så gjenstår det å se om oppdrettselskapene lykkes med å stabilisere eller redusere sine produksjonskostnader for laksen. Med en break-even rundt 40 kroner kiloet ligger det ikke an til noen bedriftsøkonomisk dramatikk i 2018, men det skal ikke mye kostnadsøkning til før investorene vil se seg om etter andre sektorer å plassere pengene sine i.