Første gang på 30 år: Revaksinerer fisk før vintersårsesongen

Nyheter
0

Fisk hentet opp av merder for å få et nytt stikk med vaksine.

Det er Flakstadvåg Laks som har gått til det utradisjonelle skrittet å ta opp 220.000 laks fra to merder i Selfjorden ved Senja for å vaksinere med autogen vaksine mot vintersår. Vaksineringen ble gjennomført i løpet av en uke i august.

– Forrige vinter var en fæl vinter med tanke på vintersår, så dette er et forsøk på å spare fisken for nye påkjenninger. De to merdene som nå er revaksinert var hardest rammet, noe som skyldtes at de ble satt ut veldig sent på året. Vi gjorde jo også dette for å se om revaksinering i sjø er noe som kan la seg gjennomføre på en god måte, forklarer generasjonsleder Lars Helstrøm i Flakstadvåg Laks i en pressemelding.

Foto: Flakstadvåg Laks

Bakterie
– Underveis i prosessen plukket vi ut en del svimere og tapere for å stå igjen med en gruppe som har de beste forutsetningene for å greie seg når vi går inn i neste vinter.

Flakstadvåg Laks har samtidig vaksinert all ny høstsmolt med den samme autogenvaksinen, som skal gi beskyttelse mot både CC1- og CC3-varianten av bakterien, noe de håper vil ha gjøre neste vinter betydelig mindre dramatisk enn den forrige.

Under revaksineringen ble fisken håvet om bord i en brønnbåt, bedøvet og vaksinert av et team på 4-8 vaksinatører.  Båten var allerede utstyrt med et sorteringssystem for stamfisk, slik at bare små modifikasjoner måtte gjøres om bord for å gjennomføre vaksineringen.

– Vi må kunne si at vaksineringen var vellykket, og dødelighetsmessig ser det veldig bra ut så langt. Det tok litt tid for å komme skikkelig i gang, og vi måtte justere litt på stikkpunktet, men bedøvelsen traff vi godt med. Hvis man skulle gjort dette i større skala, kunne man sikkert gjort det på en mer effektiv måte, men vi føler at vi har høstet god erfaring av dette, sier Helstrøm.

Foto: Flakstadvåg Laks

Komponent
Fiskehelsebiolog Kjetil Steihaug Olsen i STIM har ansvar for fiskehelsetilsyn ved lokaliteten. Han forteller at den revaksinerte fisken opprinnelig var vaksinert med ordinær 6-komponent vaksine som inkluderer den komponenten mot vintersår som nå synes å ha mistet effekt. Etter utsett i november i fjor meldte det seg raskt utbrudd av vintersår, og underveis har mye fisk blitt tatt ut av velferdsmessige årsaker. Problemene vedvarte, på tross av at fisken fikk stå i ro uten mekanisk avlusing.

– Det er tydelig at vintersår kan være et stort problem også uten ekstrabelastningen som påføres gjennom avlusinger. Flakstadvåg Laks er blant dem som har satset på bruk av laser, og vi ser at det har en tydelig effekt, sier fiskehelsebiologen.

Den revaksinerte fisken er av varierende størrelse, hovedsakelig mellom 1,1-1,5 kg.

Vaksinering av fisk. Foto: Flakstadvåg Laks