– Forstår at rapportene om sykdom og dødelighet i havbruksanlegg skaper bekymring

Nyheter
0

– Vi tar forbrukeruro på alvor, sier Sjømat Norge, som innrømmer at organisasjonen burde ha vært ydmyke da Forbrukerrådet foreslo en merkeordning for laksens helse.

Medieoppslag med bilder av fisk med sårskader eller store mengder død fisk i merd, berører alle. Den siste tiden har flere slike saker lagt press på oppdrettsnæringen.

I kjølvannet av dette, uttaler Sjømat Norge seg i en pressemelding:

Jon Arne Grøttum, direktør havbruk i Sjømat Norge. Foto: Ketil Rykhus

– Den siste tiden har havbruksnæringen vært i søkelyset på grunn av svært uheldige enkelthendelser. Dette tar vi på høyeste alvor, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum.

– Vi kommer til å ta initiativ til møte med forbrukermyndighetene, Sjømatrådet og Mattilsynet om hvordan vi kan øke informasjonen til forbrukerne om fiskehelsen og fiskevelferden i norsk havbruksnæring, sier administrerende direktør, Geir Ove Ystmark.

Positive til uanmeldte tilsyn
– Vi forstår at rapportene om sykdom og dødelighet i havbruksanlegg skaper bekymring og uro. Vi tar både hendelsene og hvordan de skaper uro, på alvor. Selv om dødeligheten i laksenæringen blir stadig lavere, er det alltid en risiko for kritiske hendelser, fortsetter Ystmark.

Havbruksnæringen jobber kontinuerlig med tiltak for å forebygge at fisken smittes av sykdom. For Sjømat Norge er det svært viktig å ha åpenhet rundt fiskehelse og hvilke tiltak som iverksettes, skriver organisasjonen.

– Næringen er også positive til flere og uanmeldte tilsyn i havbruksnæringen. Åpenheten øker også forståelse for kompleksiteten som gjelder alle former for dyrehold og matproduksjon, og om hvilke krav myndighetene setter til havbruksaktørene.

Foto: Sjømat Norge

Selvdød fisk forbudt
Fisk med sårskader og store mengder død fisk er det verste som kan skje for en oppdretter, skriver organisasjonen.

Sjømat Norge er tydelige på at selvdød fisk ikke skal brukes til menneskemat. Selvdød fisk blir destruert og håndtert på samme måte som selvdøde dyr i annen matproduksjon. Ofte blir det brukt til formål som biogassproduksjon.

Det skal ikke være noe tvil: Selvdød fisk brukes ikke til menneskemat. Det er dessuten forbudt.

– Vi har forståelse for at forbrukere er urolig for å spise mat fra dyr som kan ha vært syke. Fisk som kan representere risiko for folks helse skal ikke, og blir ikke, brukt som mat, sier Ystmark.

Ifølge Sjømat Norge, er biosikkerheten knyttet til to hovedområder:

  1. Å redusere «passiv smitteoverføring» der sykdomssmitte spres med vannmassene. Det viktigste tiltaket for å unngå dette, er å organisere produksjonen slik at anlegg kan tømmes helt for oppdrettsfisk i en periode. Dette innebærer betydelig omorganisering av produksjonen i produksjonsklynger, og baseres på modeller over hvordan vannstrømmer flytter smitte.
  2. Restriksjoner rundt forflytning av fisk og utstyr, for å hindre «aktiv smitteoverføring», som skyldes overføring av smitte fordi fisk eller utstyr flyttes mellom områder.
Filetering av laks på norsk industrianlegg. Foto: Sjømat Norge

Har vært tvilende
Sjømat Norge forstår at forbrukerne ønsker god informasjon om maten. Mye informasjon ligger allerede åpent tilgjengelig, men den kan gjøres lettere tilgjengelig for forbrukerne. Det er et arbeid som næringen nå vil intensivere i samarbeid med myndighetene.

Sjømat Norge har vært tvilende til at en merkeordning for hver enkelt fisk, fordi det ikke lar seg gjennomføre med troverdighet. Derfor er de glade for at Forbrukerrådet har avklart at de ønsker frivillige ordninger for informasjonsdeling, og på et sporingsnivå knyttet til sted og produksjonsanlegg.

– Nye informasjonskanaler, økt frekvens på tilsyn, bedre selvrapportering og økt forskning på fiskehelse, er alle tiltak som vi både ønsker velkommen og hvor vi ønsker å bidra til reell og praktisk utforming, sier direktør havbruk, Jon Arne Grøttum.