Først rømte 2.500 laks på grunn av hull i not. Da dykkerne sjekket nærmere etter fant de hull i ytterligere fire nøter

Nyheter
2791

Mowi har den siste uken informert Fiskeridirektoratet om hull i til sammen fem nøter på lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa.

2. januar ble det meldt om at det var oppdaget et større hull i en av nøtene på Mowis lokalitet Melfaldskjæret i Alstahaug kommune i Nordland. Storoppdretteren foretok opptelling etter hendelsen og opplyste at det hadde rømt 2.540 oppdrettslaks.

– Det ble derfor gjennomført dykkerinspeksjoner på samtlige merder på denne lokaliteten og på nabolokaliteten Blomsøråsa. Det ble funnet hull av ulik størrelse i ytterligere fire nøter, skriver Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag ettermiddag.

Mowi er nå pålagt utvidet gjenfangstplikt innenfor en radius på fem kilometer fra nevnte lokaliteter.

– En omfattende gjenfangstaksjon er satt i gang og selskapet har engasjert fem profesjonelle fiskere/fartøy til å bistå seg i dette arbeidet. Dårlig vær har vært en utfordring, men det er så langt gjenfanget 581 laks i størrelsen 1,6 – 2,7 kilo, skriver direktoratet avslutningsvis.

I desember skrev iLaks at tre av fire fisk rømmer på grunn av hull i not.