– Forskjellen mellom god og dårlig fiskehelse utgjør 20 prosent i markedsverdien til selskapet

Nyheter
777

Lakseanalytiker i Sparebank1 Markets, Tore Tønseth, mener de oppdretterne som gjør det bra når det kommer til fiskevelferd, får «en fantastisk prising» i aksjemarkedet.

Det var under Pathos Forum i Ålesund torsdag, at Tønseth fortalte at fiskehelse påvirker tre faktorer fra et aksjemarkedsperspektiv.

– Først det åpenbare, sa Tønseth og fortsatte:

– God fiskehelse øker inntjeningen til oppdretteren.

Men ifølge Tønseth gir god fiskehelse også noe mer enn en kortsiktig inntjening, og som han mener er mye mer interessant.

– God fiskehelse tar ned risikoen for aksjonærer og selskapet. Men den påvirker også verdien til selskapet. Disse to henger sammen, sa Tønseth.

Tore Tønseth. FOTO: Stian Olsen

– De som gjør det bra får en fantastisk prising
Tønseth sa at selskaper kan tjene det samme, men fortsatt ha ulik verdi. Deretter viste han til at det er stor variasjon i børsens verdsettelse av de ulike lakseoppdretterne.

– All variasjon er selvsagt ikke knyttet til fiskevelferd, men kan også dreie seg om likviditet, ulike regioner og så videre. Men en stor del av variasjonen kan knyttes til stabilitet i inntjening og produksjonskost, og da er vi over på fiskevelferd, sa Tønseth.

Han trakk deretter frem SalMar og Bakkafrost som er høyt verdsatt på børsen, og samtidig har lavest produksjonskost sammenliknet med andre lakseoppdrettere. Disse har også en stabilitet når det kommer til biologi, ifølge Tønseth.

– De som gjør det bra, får en fantastisk prising, konkluderte han.

– Kan utgjøre 20 prosent i markedsverdi
Ifølge Tønseth kan forskjellen mellom god og dårlig fiskehelse utgjøre 20 prosent i markedsverdien til selskapet.

– Det er enorme beløp. Differansen mellom å være bra og dårlig på fiskevelferd kan altså utgjøre åtte milliarder kroner i verdi for et selskap som er verdsatt til 40 milliarder, sa Tønseth.

Ifølge Tønseth handler det om at oppdretterne får aksept for hva de gjør oppover i systemet.

– God fiskehelse øker verdien til et selskap, det er ingen tvil om det, og jeg tror det kommer til å bli et økende fokus på dette fremover.

Tønseth fortalte at han har sett en utvikling de 5-6 siste årene, der kunder av hans kunder ikke er villig til å putte penger i noe, hvis ikke det driftes på en bærekraftig måte.

– Det er en kjemperisiko folk tar ved å ikke fokusere på fiskevelferd, avsluttet han.