– Forskjellen mellom en dårlig og en god fôringsprestasjon kan bety 10-15 mill. i overskudd for bedriften hver dag

Nyheter
1456

Trondheimssselskapet Spillfree Analytics har utviklet verktøy for beslutningsstøtte innen fôring. Daglig leder Vidar Myhre (49) jobbet i flere år som driftsleder og fôrkoordinator i Mowi, og mener det ligger store økonomiske motiver i å forbedre fôringsprestasjonen i oppdrettsmerder.

Vidar Myhre. FOTO: Spillfree

– Forskjellen mellom en dårlig og god fôringsprestasjon kan bety 10-15 millioner kroner i overskudd for bedriften, hevder Myhre i fredagens papirutgave av Finansavisen.

Myhre legger samtidig til at dette gjelder for et fôringsseånter, som kontrollerer mellom 10 og 15 lokaliteter.

hjemmesiden til selskapet står det at verktøyet for beslutningsstøtte «i hovedsak er disse rettet mot operativ fôring og synliggjøring av konsekvenser med utgangspunkt i biologi og fiskehelse.»

I dag brukes verktøyet på 300 merder fordelt på 40 lokaliteter. På kundelisten står blant andre AquaGen, Lerøy, Norway Royal Salmon, Firda Seafood og Måsøval. Sistnevnte kom også inn på eiersiden i 2018.

Selskapet, som ble startet i 2016, omsatte for 1,2 millioner kroner i 2018 og fikk et driftsresultatet på 199.000 kroner. Prognosen for 2019 viser seks millioner kroner i omsetning, og et driftsresultat på to millioner kroner.

Myhre mener bedriften har potensiale for betydelig vekst, og ser for seg 200 ansatte om fem år.

– Vi er åpen for å se på fusjon og samarbeid med andre, avslutter Myhre.