Forsket på middel mot lakselus. Nå er selskapet konkurs og skylder over to millioner kroner

Nyheter
1227

Tromsøfirmaet Green Future Tech Marine har kastet inn håndkleet.

Selskapet startet opp i mars 2018, og formålet var å «drive med utvikling av systemer til fiske, fiskeoppdrett og maritime fartøy», ifølge Brønnøysundregistrene.

Kort tid etter oppstarten søkte Green Future Tech Marine om midler fra Forskningsrådet i forbindelse med et prosjekt, der det skulle planlegges og tilrettelegges for bruk av hydrogenteknologi mot lakselus i samarbeid med Nofima i Tromsø.

Men nå har selskapet, som har holdt til i Siva Innovasjonssenter Tromsø (tidligere Forskningsparken), meldt oppbud.

Nord-Troms tingrett avsa konkurskjennelsen mandag. Advokat Jan Halstein Haugnes i advokatfirmaet Østgård er er oppnevnt som bobestyrer. I kjennelsen, som iLaks har fått tilgang på, står det at «skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 2 160 000 og at selskapets aktiva vesentlig består av et innskudd i DNB på kroner 1 000. Virksomheten er innstilt. Selskapet har ingen ansatt utenom daglig leder.»

Det er Ivar Tjøme Jensen som er daglig leder i selskapet og styreleder. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor iLaks. Jensen eier selskapet sammen med reder Rune Blaschek.

Skiftesamling etter konkursloven ble ifølge retten berammet til torsdag 16. januar.

iLaks har bedt Nofima i Tromsø om en kommentar rundt prosjektet de samarbeidet med Green Future Tech Marine om. Prosjektleder Stein Harris Olsen skriver i en e-post:

«Nofima fikk i oppdrag av Green Future Tech Marine å teste et helt nytt system med badebehandling av oppdrettsfisk for avlusning. Green Future Tech Marine var eier av prosjektet, og de fikk 50 prosent av kostnadene til uttesting, finansiert via «VIT» (Virkemidler for FoU og Innovasjon i Troms) midler. Siden Green Future Tech Marine var eier av prosjektet og Nofima har en konfidensialitetserklæring med prosjekteier, så kan vi ikke gi noe informasjon rundt denne teknologien og effekten av behandlingen. Prosjektet ble avsluttet og rapportert i henhold til avtale, til Green Future Tech Marine i desember 2018.»

iTromsø har også omtalt konkursen.