Forsker på fiskens robusthet i krevende oppdrettsmiljø

Nyheter
1069

Et stort nytt tverrfaglig prosjekt på dette har nettopp startet opp. Tittelen på prosjektet er «Ernæringens betydning for skinn-, tarm- og gjellehelse hos laks».

Nysgjerrig på omega-3 og robusthet

Nofima-forsker og prosjektleder Gerd Marit Berge har med seg et bredt lag av forskere innen fôr, ernæring, helse og fysiologi for å teste ut sammenhengen mellom marint omega-3 (EPA og DHA) i fôret og barrierevevets egenskaper.

‒ Dette prosjektet tar utgangspunkt i spennende funn fra tidligere, der vi har sett at nivåer av EPA og DHA som før har blitt sett på som trygge, likevel gir fisken helseproblemer under utfordrende miljøbetingelser. Vi håper å finne svar på hvorfor det er slik, sier Gerd Marit Berge.

De tidligere funnene viser at lave nivåer av marine omega-3-fettsyrer påvirker sammensetning av membranlipider i tarm og skinn, og forskerne har også sett strukturmessige (morfologiske) endringer i vevene.

Alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, må være robuste, intakte og fungere normalt når miljøet rundt fisken er utfordrende.

I dette prosjektet skal det forskes på om nivåene av omega-3-fettsyrene DHA og EPA, i samspill med endret sinknivå i fôr, påvirker funksjon og robusthet av skinn, tarm og gjeller hos laks. Det er kjent at mineralet sink er viktig, for eksempel i sårhelingsprosesser. Målet er å undersøke hvordan endringer i fôrsammensetning påvirker de tre barrierevevene.

Kan redusere dødeligheten?

I prosjektet vil forskerne fremskaffe kunnskap om betydningen av omega-3 og sink for barrierevevsfunksjon og laksens robusthet. Hvis den tas i bruk, kan det gi bedre helse og høyere overlevelse for fisken. I tidligere FHF-prosjekt ble det anslått at 10 til 20 % av all oppdrettslaks i Norge blir borte fra sjøsetting til slakting.

‒ Vi håper forskningen vil gi kunnskap som kan bidra til å få ned dette tallet, avslutter Berge.

Göteborgs universitet og Oslo Universitetssykehus er partnere med Nofima i prosjektet. Prosjektet varer i 2 ½ år. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) finansierer forskningen.