Forsker om lusefunn på laks: – Det er helt sprøtt

Nyheter
4984

Det dukket opp flere overraskelser da forskere ved Havforskningsinstituttet studerte lakselus på fiskekroppen.

Hvordan fordeler lakselus seg på kroppen til verten?

Det ønsket forskere ved Havforskningsinstituttet å finne ut av, ifølge en artikkel publisert på instituttets nettsider

Sjekket 300 fisk
Sommeren 2018 hadde forskerne 1.500 laks på omtrent 250 gram fordelt på tre merder ved HI sitt anlegg i Austevoll. Merdene hadde ikke blitt avluset på flere måneder. 100 fisk fra hver merd ble merket, slik at forskerne kunne identifisere dem individuelt.

– Vi noterte ned hvor mange lus de hadde, hvilke lusestadier de var på og hvor på kroppen de var, sier forsker Samantha Bui.

15 dager senere gjorde de det samme en gang til.

Venstrevridde lakselus
Forskerne gjorde flere interessante funn, som nylig ble publisert i Journal of Fish Diseases.

FOTO: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet

– Vi fant blant annet flere lus på venstre side enn på høyre side. Det er viktig å vite for de som driver med automatisk visuell lusetelling, sier Bui.

41 prosent av lusene var på venstre side av fisken, 35 prosent på høyre side og 24 prosent på ryggen og buken.

Undersøkelsene viste også at 53 prosent av hunnene var på hodet til fisken, mens de fleste hann og halvvoksne lusene ble funnet på den bakre delen av fiskens rygg.

– Det var litt overraskende, for tidligere studier har tydet på at hunnene foretrakk halepartiet, sier Bui.

Hannene beveger seg mer
Den største overraskelsen fikk imidlertid forskerne da de så hvilke lus som hadde falt av vertsfisken.

På de 15 dagene mellom de to prøvetagningene, sank antall hannlus drastisk. Voksne hannlus hadde 91 prosent risiko for å falle av laksen.

For hunnlusene var det imidlertid helt motsatt. I starten av forsøket talte forskerne 377 hunnlus. På slutten talte de 380.

– Det er helt sprøtt. Vi så at veldig få hunner falt av, og at de som falt av ble erstattet av yngre hunnlus, sier Bui.

– Hannene beveger seg mer, for å lete etter hunner. Og i tillegg er de mindre. Så de er nok mer sårbare for å falle av, for eksempel når fisken blir håndtert, legger hun til.

Et øyeblikksbilde
Mange tidligere studier har sett på lusens foretrukne plassering i laboratorieforsøk, men denne studien gir en mer realistisk beskrivelse av hvordan dette arter seg i merder i sjøen, mener Bui.

– Men det er et øyeblikksbilde av lusenes oppførsel, så vi trenger flere studier for å se hvordan dette endrer seg med andre årstider eller fiskestørrelser, sier Bui.

– Denne informasjonen er viktig for industrien, som går mot automatiske systemer for lusetelling i stedet for manuell lusetelling, legger hun til.