Fôrprisen til ny toppnotering: Det har aldri vært dyrere å fôre opp laks

Nyheter
0

Og utsiktene for snarlig prisnedgang er ikke spesielt gunstige.

Omregnet til norske kroner, kostet det 13,18 kroner for et kilo fiskefôr i fjerde kvartal 2021. Det fremgår av gjennomsnittlig oppnådd fôrpris, målt i norske kroner, fra BioMars kvartalsrapport som kom på fredag.

Stigende pris for fiskefôr var en sentral driver bak BioMars salgsløft i årets siste kvartal.

«Den økte omsetning er basert på en vekst i de avsatte mengder på 8% i forhold til 2020, supplert med høyere salgspriser som følge av høyere råvarepriser. Sammenlignet med året før har påvirkningen fra endrede valutakurser samlet sett hatt en positiv effekt på omsetningen på cirka 140 millioner kroner, hovedsakelig i 4. kvartal,» heter det i kvartalsrapporten.

Rekord
Det er første gang gjennomsnittsprisen for fiskefôr passerer 13 kroner/kilo. Gitt en fôrkonverteringsrate på 1,2, vil det koste 15,81 kroner å fôre opp en kilo laks eller ørret.

Utsiktene for billigere fiskefôr med det første er ikke spesielt gunstige. For råvarene er blitt enda dyrere i første kvartal i år.

Krigen i Ukraina betyr at verdens største og tredje største produsent av hvete, henholdsvis Russland og Ukraina, er hemmet fra å kunne levere til verdensmarkedet. Kornproduktene sendes normalt i bulk ut fra Svartehavshavnene. Mange av disse havnene, og farvannet utenfor, er nå krigssoner.

Langvarig
Dette har i sin tur gitt en dramatisk økning i prisene for både skipsfrakt og underliggende kornprodukter og vegetabilske oljer.

De to krigførende landene er også storprodusenter av mais, bygg og solsikke, som er nære substitutter av soyabønner, som også har opplevd raskt stigende priser.

Utfordringen for tilbudssiden på noe lengre sikt er om krigen blir langvarig. Da vil det bli krevende å få sådd nye avlinger av kornprodukter i Ukraina.