Forlenger tilbudet

Nyheter
480

Domsteinfamiliens oppkjøpsforsøk av det børsnoterte Domstein-konsernet møter utfordringer. Ved utløpet av den opprinnelige akseptperioden den 3. juli, hadde R. Domstein & Co AS mottatt aksepter for 1.717.570 aksjer. Sammen med de 3.791.404 aksjene R. Domstein & Co AS allerede eier, utgjør dette 71,6 prosent av samtlige aksjer i selskapet.

Så langt er det om lag 930 aksjonærer av totalt cirka 1.330 aksjonærer som ikke har svart på tilbudet. På bakgrunn av dette og det faktum at akseptperioden har strukket seg inn i ferietiden, har R. Domstein & Co AS besluttet å forlenge akseptperioden til 31. juli 2014 kl. 16.30. Aksjonærene vil dermed få en bedre mulighet til å vurdere og akseptere tilbudet, skriver Domstein i en børsmelding fredag morgen.

I sin uttalelse av 30. juni 2014 har styret i Domstein ASA anbefalt at aksjonærene aksepterer tilbudet, og R. Domstein & Co AS planlegger å gjennomføre transaksjonen på de vilkår og betingelser som fremgår av tilbudsdokumentet så snart akseptperioden er utløpt.

R. Domstein & Co AS’ kjøp av aksjer i Domstein ASA vil ikke utløse tilbudsplikt, og R. Domstein & Co AS
har til hensikt å søke aksjene strøket fra notering på Oslo Børs.