Foreslår dynamisk MTB

Nyheter
587

Miami-baserte Andreassen har i lengre tid fulgt med på diskusjonen i Norge vedrørende MTB-regime og hvordan etablere et regime som gir mer forutsigbarhet i lakseprisene.

– Jeg gikk kort tid etter at Ludvigsen fjernet fôrkvotene ut i IntraFish og påpekte at MTB regimet ville gi en vanvittig produksjonsøkning, men også at det ville gi et incitament for å optimalisere produksjonen for å lage flest mulig kilo laks, skriver han i en epost til iLaks.

Det tipset var ikke helt bak mål. Fra 2005 til 2013 har Norges lakseproduksjon økt med 99 prosent.

Renter og kapital
– Alle vet at laks vokser raskere ved høyere temperaturer (opp til cirka 17 grader). For å lage flest mulig kilo har oppdretterne blitt stadig flinkere til å planlegge utsett og drift for å ha samme antall kilo laks i merdene året rundt. Hvis man ser for seg laks i oppdrett som penger, kan man si at stående biomasse er “hovedstolen” og foringen(tilvekst) og slakt er “rentene”. Siden rentene fluktuerer i takt med sjøtemperaturene, får vi en situasjon der rentene er mye høyere i sommermånedene enn i vintermånedene, skriver Andreassen.

– Så, løsningen på de enorme sesongvariasjonene i slakting av laks er å holde renten konstant. Dette gjøres da ved å sette hovedstolen som variabel.

Varierende sjøtemperaturer
– Med andre ord, man må etablere hva jeg kaller en “dynamisk MTB”. Det finnes data for sjøtemperatur langs hele norskekysten for de siste 30-40 år målt av oppdrettsnæringen selv. Selvfølgelig er det årsvariasjoner, men om en tar et ti års gjennomsnitt fra lokalitet til lokalitet vil man få et “fair” bilde av fôringspotensialet relatert til temperatur i hvert enkelt anlegg. Med basis i dette setter man så en månedlig MTB-grense for lokalitet til lokalitet (eller fra fjordsystem til fjordsystem), forklarer han.

– I grove trekk betyr det for de fleste lokaliteter at en har den laveste MTB-grensen i august/september, når temperaturene er på sitt høyeste og den høyeste MTB’en i februar/mars.

– Det vil ta litt tid for næringen å justere seg til dette, men er det noe næringen er kreative på så er det nettopp å maksimere produksjon ut fra en hver tid gjeldende grense, påpeker Andreassen som sammen med Bjørn-Vegard Løvik egenhendig bygget opp lakseoppdretteren Villa Organic.

Salgsfokus
Et av motivene for denne løsningen er markedsorientering. Andreassen driver idag med salg av laks gjennom eksportselskapet Platina Seafood.

– Når næringen har justert seg i henhold til dette, vil norsk oppdrettsnæring slakte samme antall fisk hver uke hele året, noe som vil være en enorm fordel for markedsbygging og forutsigbarhet. Markedet hater store svingninger. Videre så vet jo også at vannet inneholder mer oksygen når det er kaldt, og alle biologiske prosesser går tregere i kaldt vann. Det gjør også at den biologiske situasjonen i næringen vil bli merkbart bedre.

– Der har du løsningen på det problemet :), avslutter han.