For høy usikkerhet og politisk risiko: Arnøy Laks, Måsøval og Salaks hever vekstkjøp

Nyheter
0

Ny trio melder seg i køen av oppdrettselskaper som skroter ekspansjonsplaner.

– Arnøy Laks hever kjøp av vekst til fastpris. Dette begrunner vi med en todelt innfallsvinkel, sier daglig leder Håvard Høgstad, og lister opp:

– For det første er prismekanismene for MTB (maksimal tillatt biomasse) endret etter innføringen av grunnrenteskatten. For det andre; som et lokalt eid selskap, der man etter endring av verdsettelsesprinsippene på våre tillatelser sitter med stort potensiale for en betydelig økt formueskatt for våre aksjonærer, er det også viktig å skape legitimitet for at de nye mekanismene for verdsettelse av konsesjoner i unoterte selskap er feil.

Ken Rune Bekkeli i Salaks. Foto: NRK

Også Salaks benytter seg av angreretten.

– Salaks har etter sin gjennomgang og risikovurdering konkludert med at den politiske usikkerheten og påfølgende risiko fører til valget at vi er nødt til å levere tilbake kjøpt vekst, sier Ken Rune Bekkeli, daglig leder i Salaks.

Euronext Growth-noterte Måsøval skriver i en børsmelding onsdag kveld at det hever sitt kjøp på 116 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til fastpris i produksjonsområde 6.

Lars Måsøval leder Måsøval-konsernet. Foto: Måsøval

Dette som følge av regjeringens forslag om grunnrenteskatt.

Samtidig vil selskapet inntil videre utsette planlagte investeringer for over en milliard kroner, fremgår det.

«Dette vil ha betydelige negative ringvirkninger for våre leverandører og de kystsamfunn vi driver vår virksomhet i», skriver Måsøval i meldingen.

Saken er oppdatert med meldingen fra Måsøval.