For avsidesliggende til å få visningstillatelse

Nyheter
475

Selskapets foreslåtte lokalitet ligger for langt unna «sivilisasjonen», mener Fiskeridirektoratet.

Familieselskapet har i dag fire oppdrettstillatelser og har vært i næringen siden 1987. Selskapet ønsket seg en visningstillatelse i Åfjord kommune, som ligger 190 og 250 kilometer unna de tre nærmeste visningsanleggene.

Etter planen skulle visningssenteret tilknyttes kurs- og konferansesenteret Aquarius brygge.

-Senteret er tiltenkt å ligge på sjøen, og vil være ligge i tilknytning til uteserveringen på Aquarius brygge. Søker ønsker å samarbeide med Kystmuseet i Sør-Trøndelag for å finne de beste tekniske og praktiske løsningene, het det i søknaden.

Men søknaden var ikke god nok for Fiskeridirektoratet. De mener at Refsnes Laks ikke hadde tilrettelagt godt nok for publikum.

-Reisetiden fra Aquarius brygge til den omsøkte visningslokaliteten er ifølge søknaden 10 til 20 minutter i hurtiggående rib. Fiskeridirektoratet finner at reisetiden ut til lokalitetene er noe lang. Refsnes Laks AS opplyser også selv i søknaden at lokalitet Ratvika er noe væreksponert. Fiskeridirektoratet har i enkelte tilfeller gitt tilsagn til visningstillatelse på tross av at reisetiden til lokaliteten(e) er noe lang, dersom visningsopplegget som helhet fremstår som godt tilrettelagt og i tråd med vilkårene i laksetildelingsforskriften. Lokalitetene fremstår imidlertid ikke som å være særlig egnet i dette tilfellet, skriver direktoratet.

Direktoratet mener at reisetiden blir for lang, også til slakteriet og klekkeriet som Refsnes Laks skulle samarbeide med.

-Ifølge søknaden tar det 1 time og 30 minutter fra Revsnes til Olden Oppdrettsanlegg, og 1 time og 45 minutter fra Revsnes til Kråkøy slakteri. Det er opplyst at reisetiden vil kunne kortes vesentlig ned dersom man transporterer besøkende i båt. Det er imidlertid ikke opplyst hva reisetiden vil være med båt, eller hva slags fartøy man planlegger å benytte for transport av besøkende. Et av kriteriene for å få en visningstillatelse er at det er tilrettelagt for publikum. Den skisserte reisetiden til settefiskanlegget og til slakteriet er såpass lang at et visningsopplegg hvor man ser for seg å vise publikum hele produksjonskjeden, ikke vil kunne sies å være tilrettelagt for publikum. Fiskeridirektoratet finner derfor ikke å kunne tillegge avtalene med settefiskanlegget og slakteriet vekt ved vurderingen av visningssøknaden, skriver direktoratet.

Direktoratet har også innvendinger til åpningstiden og til grunnlaget for å drive et slikt senter. Selskapet argumenterte blant annet med at det var 1400 fritidseiendommer i kommunen.