Folketrygdfondet øker i Grieg Seafood

Nyheter
546

Sender flaggemelding etter aksjekjøp.

Folketrygdfondet har i mandag kjøpt 150.000 aksjer i Grieg Seafood.

Det skriver selskapet i en børsmelding.

Folketrygdfondet eier etter dette 5.725.130 aksjer i selskapet, tilsvarende en
eierandel på 5,1 prosent.