Flytter fisket til Afrikas kyst: – Jeg skylder oppdrettsnæringen så mye for suksessen

Nyheter
0

Ønsker investorer til mesopelagisk fiske.

– Jeg skylder oppdrettsnæringen mye for den suksessen Hordafôr har hatt. Helt fra starten av ved at mitt konsept ble valgt, og senere at konseptet har blitt fulgt opp fra alle kanter. Gjennom salget av aksjene i Hordafôr, kan vi prøve å skape nye verdier både for oss selv og oppdrettsnæringen. Veksten i oppdrett kommer til å gi verden store menger mat, sier Odd Karsten Østervold til iLaks.

Les også: Selger Hordafôr: – Nå har jeg vært slostril i over 40 år 

Skal unngå ny bomtur
Østervold er hovedeier i selskapet Meso, som skal jobbe med satsingen videre. Meso har tillatelse til å drive forsøksfiske etter mesopelagiske arter ut 2021.

Fartøyet «Mokstein» er rigget for å ensilere mesopelagisk fisk ute på havet. Så den kan fanges hvor som helst i verden der den er tilgjengelig, konserveres og bringes til prosesseringsanlegg i Norge.

Irmingerhavet ligger mellom vest fra Island og mot Grønland.

Det ombygde fartøyet har nå vært på sitt første tokt etter mesopelagisk fisk i Irmingerhavet.

– Der fant vi ikke særlig fisk. Det er gjort funn ved Newfoundland, men det var innenfor en grense hvor vi ikke kunne verken lete eller fiske, sier Odd Karsten Østervold.

– Nå er det opp til politiske myndigheter å gi oss mulighet til å gå tilbake igjen til dette området for å gjøre et nytt forsøksfiske, sier han.

Vil ha investorer
– Det er folk i dag som er interessert i fornybare ressurser og er potensielle investorer. Vi håper på kapital, men det er bare en ting. Vi må også ha med de rette folkene bak kapitalen, det er gjerne viktigere, sier Odd Karsten Østervold.

Odd Karsten Østervold.

– Vi vil prøve å få med oss investorer som har tro på dette. Dette skal vi jobbe med fremover, sier en engasjert gründer.

I dag fanges fisk som er egnet som menneskemat, til bruk i fiskefôr.

– Fremdeles blir 30 millioner tonn biprodukt og bifangst fra fiskeri dumpet i havet. Det er ikke bra, sier Østervold.

– Det må vi ta innover oss og gjøre noe med. Vi har ikke noe tid å miste. sier han.

Over mange år har Østervold sett utfordringene med mangel på marine ingredienser (protein og olje) i oppdrettsfôr. En løsning kan ligge i å utnytte mesopelagisk fisk (laksesild og lysprikkfisk).

Utfordrende fisk
Det er mange utfordringer med å høste av disse arter, som finnes mellom 100 og 1.000 meters dyp. Fisken går nærmest i oppløsning like etter at de kommer om bord i fiskefartøyet.

Det skal i følge Østervold være milliarder av tonn av disse artene som er svært rik blant annet på Omega-3 holdig fiskeolje, en viktig ingrediens i oppdrettsfôr.

Messina Straits Myctophum punctatum. Også kjent som lysprikksild.

– Fremdeles og i for stor grad kastes deler av fangst og bifangst fra fiskerier direkte tilbake i havet. Ofte den delen av fangsten, som egner seg best som fôringrediens, sier Østervold.

– Dette må vi gjøre noe med. For å gjøre det trenger vi penger. Uten penger, kan vi ikke gjøre mye, legger han til.

Meso ønsker å forlenge letingen etter mesopelagisk fisk i to nye år. Ifølge FAO (FNs organisasjon for mat og landbruk) finnes det tilgjengelige mesopelagisk fisk både på vest og østkysten av Afrika og i Oman.

De neste to årene skal Meso bruke på å finne områder med drivverdige forekomster. Mesopelagisk fisk er i dag ei uutnyttet ressurs globalt, med kort levetid.

– Vi må jo lykkes i å finne denne fisken, ellers blir det jo bomtur. Ingen fiskere gir seg etter en bomtur, sier Østervold med en klar og tydelig røst til iLaks.