Florø kan få opp mot 60 arbeidsplasser

Nyheter
3346

Lokalsamfunnet ytterst i Sunnfjord kan glede seg over gode nyheter.

Steinvik Fiskefarm har inngått avtale om mulig kjøp (opsjon) av Pelagia sitt anlegg i Gunhildvågen i Florø.

Avtalen ble inngått mandag 26. juni, og fram mot 1. november skal det arbeides med hva bygget skal brukes til. Prosjektet skal ledes av Vidar Vordal, som er innvilget permisjon fra Flora kommune.

Arbeidet med å få på plass avtalen har vært utført av: ordfører Ola Teigen, Arne Olsen (Aksello), Magnus Strand (Pelagia) og Alex Vassbotten (Steinvik Fiskefarm).

Ordfører i Flora kommune, Ola Teigen, sier de nektet å sitte passiv da Pelagia i oktober i fjor tok avgjørelsen om å legge ned aktiviteten ved sitt anlegg i Florø.

– Vi kunne ikke sitte stille og se på at 50-60 arbeidsplasser bare forsvant ut av vår kommune over natten, sier ordfører i Flora kommune, Ola Teigen.

Flora kommune ga dermed Aksello i oppdrag å skaffe ny aktivitet til anlegget.

Pekte seg ut
Aksello tok kontakt med mange potensielle kandidater, og Steinvik Fiskefarm pekte seg ut som den beste.

– Det har vært en fryd å samarbeide med Steinvik om dette prosjektet. Å ha lokale investorer med kunnskap og kompetanse i verdensklasse, finansielle muskler og et stort nettverk er ufattelig verdifullt for en region som vår, sier fungerende daglig leder Arne Olsen i Aksello.

Han er selv den som har ledet arbeidet med å få på plass ny aktivitet.

– Det skal også sies at Pelagia har vært en konstruktiv part i denne prosessen, og at Flora kommune med ordfører Teigen personlig i spissen har spilt en avgjørende rolle.

Om kjøpet går i orden, regner man med 20 til 30 nye arbeidsplasser på kort sikt, og opp mot 60 innen en periode på fem til åtte år.

Var skeptisk i starten
Alex Vassbotten i Steinvik Fiskefarm sier han hadde betenkeligheter da han fikk forespørselen.

– Jeg ble utfordret av Ola Teigen og Arne Olsen om anlegget i Gunhildvågen kunne brukes til ny aktivitet. I starten var jeg skeptisk til hvilken aktivitet dette kunne være.

Vassbotten sier videre at laks vil stå sentralt.

– Anlegget er spesiallaget for pelagisk aktivitet og er stort (9500m2), men med mitt nettverk og samarbeidspartnere har jeg sett hva som kan skapes av aktivitet. Hovedaktivitet vil være videreforedling av lakseprodukt. Vi er i kontakt med en aktuell kandidat som har sagt seg interessert i å prøve å lage sin egen avdeling i Florø.

Vassbotten vil ikke gå ut med navn på hvem denne kandidaten er.

– Dette er ny aktivitet, og ikke flytting av arbeidsplasser. Eksportselskapet Seaborn, der Steinvik Fiskefarm er medeier, bruker ulike fryselager rundt om i Norge. Tanken er å samle denne aktiviteten i Gunhildvågen (logistikkavdeling). Man vil og kunne tilby denne tjenesten til andre eksportører av laks og ørret.

Han sier videre at det er viktig Flora kommune kjenner sin besøkelsestid.

– Flora er et naturlig senter for oppdrett i Sogn og Fjordane, i forbindelse med sammenslåing av en større region, må vi være frampå. Vi ser stadig større konkurranse fra Bergen, så vi bør raskt komme i gang med å skape et innovasjonssenter for havbruk i Florø. Vi treng og å få utdanning på høgskolenivå tilbake. Får vi næring og det offentlige til å snakke sammen, kan vi få til et senter for innovasjon, utdanning og utvikling av hvordan oppdrettsnæringa skal gå framover.

Begrensinger i avtalen
I avtalen med Pelagia er det begrensing på bruken, det vil si at bygget ikke kan inneholde pelagisk aktivitet. Dette gjør at man må finne alternativ aktivitet innen andre områder i fiskerinæringen.

Mulig aktivitet er:

  • Videreforedling av laks og ørret
  • Produksjon av mikroalger til laksefor
  • Fryse-hotell for laks og ørret
  • Fryse-hotell for pelagisk (Pelagia)
  • Fornying av kontor i andre etasje til utleie
  • Mulig innovasjonssenter for havbruk

Steinvik Fiskefarm skal eie eiendommen, og leie den ut til ulike leietakere. Selskapet skal ikke ha egen aktivitet i bygget. Det er stiftet et eget selskap som skal eie eiendommen, navnet blir Kinn Maritime Industripark.

Virkemiddelapparatet må bidra
Anlegget i Gunhildvågen er 30 år gammelt og har vært i kontinuerlig bruk disse årene. Det har vært mange eiere. Oppgradering har vært gjort fortløpende, men overgang til annen aktivitet enn det bygget er konstruert for vil trenge nye ombygginger og investeringer.

Skal man lykkes med å få ny aktivitet på plass så må virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og NAV) være med.

Ordfører Ola Teigen gleder seg stort over at avtalen er på plass.

– Denne løsningen vil være fantastisk for Florø og regionen. Lokale eiere og lokal verdiskaping, mange titalls nye og helårs arbeidsplasser, bekreftelse av Florø og Gunhildvågen som et regionalt senter for havbruk og fiskeri; dette er en gledens dag for oss alle, avslutter han.