– Flere vaksinerte fisk enn noen augustmåned de seneste årene

Nyheter
714

I august ble hele 56,8 millioner laks vaksinert med multivaksine, en økning på 8,9 millioner sammenlignet med august i fjor.

– Dette er flere vaksinerte fisk enn noen augustmåned de seneste årene, og første august med mer enn 50 millioner vaksinerte laks, sier Hilde Mosand, markedssjef i MSD Animal Health.

Hilde Mosand. FOTO: MSD Animal Health

Hittil i år har 243,9 millioner laks fått multivaksine, en økning på 7,6 millioner sammenlignet med de åtte første månedene i 2018.

– Også når vi ser på løpende gjennomsnitt viser statistikken en salgsvekst. De siste tolv månedene er 359,7 millioner norske laks vaksinert med multivaksine. Det er 11,7 millioner flere enn i foregående tolvmånedersperiode i 2017/18 og 30,4 millioner flere enn i perioden august 2016 til august 2017, forteller Mosand.

ILA-vaksine i tillegg
Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponent- eller multivaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA-komponent og vaksiner mot andre sykdommer, som for eksempel Yersiniose, kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Ingen økning i PD-vaksinering i år
I august i år ble det omsatt 17,2 millioner vaksinedoser mot Pancreas Disease (PD), en oppgang på 2,1 millioner doser sammenlignet med august 2018.

Hittil i år er det omsatt 73,6 millioner doser PD-vaksine, og det er en nedgang på 1,5 millioner fra tilsvarende periode i 2018. De siste tolv månedene er det solgt 127,5 millioner vaksinedoser mot PD, en økning på 8,7 millioner fra samme tolvmånedersperiode i 2017-2018.

Løpende gjennomsnitt viser altså en god oppgang sammenlignet med perioden august 2017 til august 2018, mens 2019 isolert viser en liten nedgang.

– Det er noe overraskende at det ikke er økningen i vaksinering mot PD hittil i år. Vi ser at antall påvisninger av PD i endemisk sone i de senere år har holdt seg stabil, og vaksinasjon er et av tiltakene man bør bruke for å redusere alvorlighetsgrad av utbrudd og videre spredning, da spesielt i randsonen mot PD-fri sone. Men man kan ikke nødvendigvis sammenligne året med foregående år da produksjonssyklusene ikke er like fra år til år, så denne trenden kan selvsagt endre seg med mer PD-vaksinering utover høsten, sier Hilde Mosand.

– Når smolt sjøsettes i områder der det er fare for smitte, er det faglig riktig å sørge for at smolten er vaksinert. Vaksineringens viktigste funksjon er å styrke laksens immunforsvar slik at den klarer å motstå smitte bedre. Vår forskning viser at PD vaksinering reduserer virusproduksjonen hos fisk, noe som bidrar til redusert spredning av PD-virus. Vi mener at gruppeimmunitet er en av de viktigste faktorene i kampen mot PD, forklarer Mosand.