Flere tror at problemene innen oppdrett vil øke enn avta

Nyheter
0

Tre av fire nordmenn mener at miljøproblemene i laksenæringen, som lakselus og rømming, vil bestå eller øke de neste fem årene. Kun 17 prosent tror problemene vil avta.

Det kommer fram i en befolkningsundersøkelse som Opinion har gjort på oppdrag for Havbyen Bergen i forbindelse med konferansen The Ocean.

Undersøkelsen gjøres årlig, og svarene har vært relativt stabile over tid. Troen på at problemene vil avta, er størst på Vestlandet og blant de eldste i undersøkelsen, fremgår det av en pressemelding.

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet sitter i programkomiteen for The Ocean, som samler deltakere fra havnæringer, forskningsmiljø og forvaltning. Taranger mener undersøkelsen viser behovet for fortsatt systematisk arbeid for bærekraft i næringen.

– Vi ser at det arbeides målrettet og konstruktivt i forskning, forvaltning og næring for å løse utfordringene knyttet til miljø, fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen, sier han.

– Den største utfordringen er nok fremdeles lakselus, både knyttet til miljøvirkninger og fiskevelferd og -helse. Her kan ny teknologi være sentral i å bidra til å løse utfordringen, slik som å ta i bruk lukkede merder i deler av lakseproduksjonen i sjø. Fiskeriministeren lanserte nylig en ordning for å stimulere til i større grad å ta i bruk slik teknologi, og forslaget skal nå ut på høring. Innen slik teknologi kan det ligge synergier på tvers av havnæringene, og det å identifisere og utnytte slike synergier er noe av hensikten med The Ocean-konferansen, legger Taranger til.

Spørreundersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg av befolkningen på 1006 personer mellom 26. juli og 6. august. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi.

The Ocean går av stabelen 14.–15. september som et hybrid-arrangement.