Flere melder seg på

Nyheter
714

Ibestad har tilbudt Marine Harvest to mulige næringsområder i kommunen. Områdene som er tilbudt er det kommunale industriområdet på Breivoll og Nordanlegget ved Ibestad Skipsservice (privat). Marine Harvest melder at de ikke vil behandle innkomne søknader før tidligst i september, skriver Ibestad kommune på sine hjemmesider.

iLaks har tidligere meldt at Lødingen kommune ønsker å legge til rette for en fôrfabrikk.
– Kom til oss, uttalte havnesjef Svein Henriksen i Lødingen i Vesterålen til Marine Harvest Fish Feed.

Lødingen Havn KF har planer for et nytt havneanlegg på Fiskøya, og har sendt en presentasjon av planene til selskapet, skriver Harstad Tidende.

I henhold til presentasjonen tilrettelegger Lødingen Havn for etablering av industri, service og transporttjenester i et område tett inntil farleden gjennom Tjeldsundet. Marine Harvest tilbys et område på 80 til 100 mål, som grenser til et kaiområde med dypvannskai hvor fartøy over 10.000 tonn dødvekt kan anløpe.

Ifølge Troms Folkeblad skal Sørreisa også være blant interessentene.

Marine Harvest har, via avisannonser, uttrykt ønske om å etablere fabrikk et sted mellom Brønnøysund og Skjervøy.