Flere LiftUp-episoder

Nyheter
810

I forrige uke skrev iLaks at Marine Harvest i september/oktober innrapporterte tre saker som kunne være tilknyttet LiftUp.

-Vi har ikke hatt hull i nøtene på flere år, men plutselig fikk vi fire saker, sa Anders Sæther, sjef for kvalitet og teknologi i Marine Harvest Midt til iLaks i forrige uke.

En LiftUp er et system som samler opp dødfisk i merdene. Den består av flere komponenter. En «kinahatt» plasseres i notspissen (se skisse). Fra denne går det en slange opp til havflaten. En pumpe er påkoplet slangen. Når dødfisken skal fjernes, genererer en kompressor et lufttrykk som presses ned i «kinahatten». Fisken blir deretter pumpet opp til overflaten på «luftstrømmen» gjennom slangen og deretter fjernet.

Nå viser det seg at et annet selskap har hatt to LiftUp-episoder den sist tiden. Det siste hendelsen ble innrapportert for en uke siden til Fiskeridirektoratet.

iLaks får opplyst i direktoratet at det trolig er en tredje LiftUp-sak knyttet til et annet selskap. Denne episoden skal ha skjedd tidlig i år.

Dermed er det minst rapportert inn seks LiftUp-episoder i år.

Lift Up As i Eikelandsosen har hatt veldige gode resultater de siste årene. De leverer det effektive utstyret. Da vi omtalte hendelsene med Marine Harvest, sa Liam Heffernan at selskapet hadde sett veldig ulik praksis i måten utstyret ble brukt på.

-Praksis varierer veldig fra anlegg til anlegg hvordan man hever og senker pumpene i forbindelse med avlusing, utslakting, utsetting av fisk og så videre.  Vi anbefaler våre brukere at man bruker en bøye fortøyd på andre side av merden fra utsettingspunkt (bøyen blir da over midtpunkt av merden). Dette sørger for at oppsamlerhatten lander midt i merden på dypeste punkt der det brukes dobbelnot som sikkerhet. Oppsamlerhatten kommer da ikke i kontakt med notveggen verken på tur opp eller ned. Etter avtale med Marine Harvest, jobber vi nå med å utvikle en ny type bøye som er egnet til denne oppgaven og Marine Harvest skal teste ut prototypen, sa Heffernan.