Flekkefjord kommune vil tette budsjettsprekk med laksemillioner

Nyheter
1397

Vil bruke syv millioner fra Havbruksfondet.

80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). I fjor ble det delt ut totalt 60,4 millioner kroner. I år er det planer om å dele ut hele 2,4 milliarder kroner.

Forventer minst 12 millioner
Flekkefjord kommune, som huser Marine Harvest, mottok i 2017 tett på 386.000 kroner. I år blir det atskillig mer.

Rådmann Bernhard Nilsen i Flekkefjord kommune har lagt inn forventet merinntekt på 12 millioner kroner i 2018 som et «forsiktig anslag». Planen var å holde inntektene unna driftsbudsjettet og sette pengene i et fond, men på grunn av en utfordrende kommuneøkonomi er det gjort en ny vurdering.

«Rådmannen finner det riktig å benytte deler av disse (7,0 millioner) for å løse de driftsutfordringene som er avdekket», skriver Nilsen i sin vurdering, ifølge Agder Flekkefjords Tidende.

Håper å sette mesteparten i fond
En annen kommune som ser frem til å motta penger fra Havbruksfondet, men som ikke er i en like kritisk situasjon som Flekkefjord, er Flora kommune. Kommunen har 1,2 prosent av oppdrett i Norge, skriver Firdaposten. Den er er vertskommune for blant andre Firda Seafood, Marø Havbruk og Svanøy Havbruk.

Ifølge ordfører Ola Teigen har kommunen god drift og god kontroll på økonomien, men lavere skatteinngang og reduksjon i tilskudd fra staten, gjør at penger fra Havbruksfondet kommer godt med.

– Vi kommer til å få 19-20-21 millioner kroner i år, sier Teigen til Firdaposten. I fjor mottok kommunen rundt 572.000 kroner.

– Dette er veldig gledelig. Det er penger som kommer godt med. Jeg håper vi kan sette mesteparten av pengene i fond. Jeg håper også at deler av det kan brukes til næringsutvikling, slik at vi kan være med å stimulere til nye jobber i kommunen.