Flaskehalser og tynnslitt kapasitet

Kommentarer
0

Et brennhett marked byr på muligheter – og trusler.

Mangel på microchips, bensin, containere, kull og naturgass. Slunkne vannmagasiner og skyhøye strømpriser. Det er køer på bensinstasjoner, skjenkesteder og legevakt. Flaskehalser på transport og underskudd av lastebilsjåfører. Knapphet på varer og mannskap.

Vi leser om det i media hver dag.

Inflasjonssjokk og ubalanse. Etterspørselen overstiger tilbudet. Vi kom fra en nattsvart krise. Og har gått rett inn i en høykonjunktur.

Kommentar: Aslak Berge

Brått
Like etter at massevaksineringen var unnagjort kom gjenåpningen etter korona brått på. Kort tid etter at alle bedrifter permitterte og kuttet staben med øks, skal de samme arbeidsgivere kjapt ut av dvalen og rett inn i et feberhett marked.

Symptomene viser seg i denne næringen i form av rekordeksport av laks – tre strake uker på rad. Nå har ikke oppdrettsnæringen vært blant de bransjene som ble hardest rammet av Covid-19, men ved gjenåpningen av Horeca-segmentet merkes det at det samlede laksemarkedet har lagt en god del på seg sammenlignet med nivåene før korona.

Uten høy utfôring gjennom sommer og høst og, som en direkte konsekvens av det, en bugnende biomasse, hadde lakseprisen steget til rekordnivåer.

Manko
Og når det er mangel på varer er det som regel også manko på folk. Hoteller, restauranter, slakterier, fiskeeksportører, nettaviser og utstyrsleverandører opplever alle det samme – en skrikende mangel på kvalifisert arbeidskraft. Den siste måneden har iLaks, symptomatisk nok, tidvis eksponert mellom 40 og 50 jobbannonser i uken – noe som er uvanlig høyt.

Det gir en kamp om hodene. Men ikke nødvendigvis om de flinkeste hodene. Nå er det om å gjøre å få tak i folk for å holde hjulene i gang – og få levert produktene til et marked som roper etter mer.

Foto: Steve Hernes

Press
Det er arbeidstakers marked. Selgers marked. Den som har et produkt eller kompetanse å selge.

Kjøper må bla opp – og bære risiko for ikke å få varene og kompetansen levert. Risiko for feilansettelser er skrikende, men det står ikke høyt oppe på agendaen for tiden.

Knapphet på arbeidskraft og varer gir lønns- og prispress. Inflasjonen impliserer vekst og oppgangstider, og, som en funksjon av det, økte renter.

En skal, som kjent, ha sterk rygg for å bære gode tider.

Foto: Steve Hernes