Flakstadvåg Laks bestiller ny fôrflåte fra AKVA group

Nyheter
1022

Flakstadvåg Laks har lagt inn en bestilling på en fôrflåte som skal settes i drift på selskapets mest eksponerte lokaliteter.

Havet på yttersiden av Senja byr på optimale forhold for atlantisk laks, men farvannet er utfordrende; flere av lokalitetene til Flakstadvåg Laks ligger eksponert til for tøffe værforhold og høye bølger året rundt.

Da selskapet nylig skulle investere i en ny flåte, så de derfor etter en modell som både er driftssikker og som kan takle røff behandling i sjøen.

Fakta

Flåte AC600 PV
  • Total tonnasje: 600t på fôrsiloer
  • Lengde 39,2m og bredde 12m
  • Antall siloer: 8 stk med automatiske lukeåpnere
  • 8 stk foringslinjer AKVAsmart CCS90
  • Skrog designet med V-bunn og baug for Hs<5,5m
  • Utstyrt med hybrid batteripakke 158,4kwh og inverter 120kw
  • Utstyrt med 2 stk Nogva 200kva generatorer
  • Utstyrt med trafo 1000V/400V 315kva for eventuell framtidig tilkobling til landstrøm
  • Boenhet med kontrollrom, lugarer, bad, kjøkken, garderober mm
  • Eget veterinærrom med arbeidsbenk
 

– Vi må ha utstyr som gir gode produksjonsresultater uavhengig av værforhold og hvor hensynet til våre ansattes helse, miljø og sikkerhet er best mulig ivaretatt. AKVA group har i tillegg de tekniske løsningene for hybridflåter klar, og det er et stort pluss, sier daglig leder Roy Alapnes.

Driftssikkerhet og komfort
Flakstadvåg Laks gikk for en AC 600 PV-flåte fra AKVA group. Flåten er dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på 5,5 meter og spesielt designet for eksponerte lokaliteter. Den er 39,2 meter lang og 12 meter bred og blir levert med en boenhet bestående av blant annet stort kontrollrom, kjøkken, lugarer med bad, garderober, lager, verksted og veterinærrom. Med baug og V-bunn skiller flåten seg fra andre modeller i markedet.

– Utformingen gjør at den ligger mye roligere i sjøen enn en flåte med flat bunn. Det betyr mye både med tanke på driftssikkerhet og komforten om bord, sier Alapnes.

Flåten skal leveres i april 2020 og vil bli tilkoblet Flakstadvåg Laks sitt kontrollsenter i Frovåg på Sør-Senja. Fjernfôringssentralen vil på dette tidspunktet styre og overvåke fôringen på de fleste lokaliteter Flakstadvåg Laks til enhver tid har i drift.

Landstrøm
Gode miljøvalg er viktig for Flakstadvåg Laks, forteller Alapnes. Det har blant annet ført til at selskapet i dag ser på mulighet for tilkobling av landstrøm der det er formålstjenlig.

Dette er imidlertid ikke enkelt å få til på de mest eksponerte lokalitetene og Flakstadvåg Laks har derfor valgt en hybridløsning for sin neste flåte. I tillegg til generatorer fra Nogva vil flåten bli levert med Samsung-batterier fra TesVolt. Batteripakken har en kapasitet på 158 kWh og en forventet levetid på 20 år.

Etterspørselen etter hybridflåter er sterkt økende ifølge prosjektleder Ingmar Halleraker i AKVA group.

– Batteripakker er en investering som betaler seg inn i løpet av få år, da både dieselforbruket og behovet for vedlikehold av generatorene ombord reduseres, sier Halleraker, og legger til: – Denne teknologien gjør at generatorene kun er i drift noen få timer i døgnet, og når de er i drift går de på optimal belastning. Dette medfører mindre problematikk rundt soting og så videre.

– Batteriteknologi blir stadig mer aktuelt, og jeg er ikke i tvil om at dette blir den mest vanlige driftsløsningen framover for fôrflåter som ikke kan kobles til landstrøm. I tillegg til reduserte kostnader, betyr også hensynet til omgivelsene og mannskapet om bord mye. Når flåten går på batteridrift blir støynivået redusert til et minimum, påpeker Roy Alapnes.

Foto: Flakstadvåg Laks