Fister Smolt skal bygge nytt RAS-anlegg til 35 millioner kroner

Nyheter
1269

Smoltprodusent med utvidelsesplaner.

Fister Smolt, som er eid av familien til oppdrettsgründer Mikal N. Viga, planlegger å bygge et nytt RAS-anlegg for yngel, der selskapet skal produsere fisk fra 2-50 gram.

Det nye anlegget blir på totalt 890 kvadratmeter, og prosjektet har en prislapp på 35 millioner kroner.

– Fister Smolt ble bygget som gjennomstrømmingsanlegg, men siden 2016 har vi fornyet store deler av anlegget, og når påbegynt byggetrinn står ferdig, vil 70 prosent av produksjonen foregå i RAS-anlegg, forklarer daglig leder Nils Viga i en e-post til iLaks.

Han sier videre at det i langtidsplanen til selskapet ligger inne at det bare er klekking og startfôring som skal være på gjennomstrømming. Resten skal være på RAS.

– Bakgrunnen for investeringene er både å øke fleksibiliteten i anlegget, ligge i forkant med hensyn til vannforbruk, og også å kunne redusere totalt vannforbruk. Fister Smolt er leverandør av smolt til Tytlandsvik Aqua, og våre investeringer gjennomføres for å styrke den totale fleksibiliteten mellom produksjonsenhetene, skriver Viga avslutningsvis.

Planene er også omtalt av lokalavisen Strandbuen.

Les også: Tytlandsvik Aqua i rute mot full produksjon