Fiskeriministeren besøkte algerammet oppdretter: – Jeg ble nedtrykt, trist og lei meg av det jeg så

Nyheter
1533

Harald Tom Nesvik vil kompensere oppdrettere som har tapt laks på grunn av algeoppblomstringen.

iLaks snakker med Nesvik på telefon rett etter han har besøkt Mortenlaks sitt anlegg Rinøyvåg i Lødingen mandag ettermiddag. Rundt 1.000 tonn laks er tapt ved denne lokaliteten, og fiskeriministeren sitter igjen med sterke inntrykk.

Harald T. Nesvik besøker Mortenlaks. FOTO: NFD (etter tillatelse)

– Jeg ble nedtrykt, trist og lei meg av det jeg så. Dødfisken fløt rundt i merdene. Når jeg vet hvor enorme tapene er både hos Mortenlaks og andre oppdrettere, så gjør det meg trist, sier en preget Nesvik til iLaks.

– Men samtidig er dette en gjeng med næringsfolk, som også tenker på ringvirkningene dette får for deres hjemdistrikt. Det handler om konsekvensene for ansatte på slakterier, pakkerier, nærbutikken, alle sammen. Men oppdretterne er er klare på at de skal «stå han av», sier Nesvik.

Vil kompensere
Nå lover Nesvik avbøtende tiltak til lakseoppdretterne i nord. Før Nesvik besøkte Mortenlaks, satt han i møte med algerammede havbruksbedrifter og Sjømat Norge i Svolvær. Nesvik sier han fikk mange spørsmål og innspill, og at grunnen til at han reiste oppover var for å møte aktørene på hjemmebane.

FOTO: NFD (med tillatelse)

– Jeg er åpen for å vurdere alle typer tiltak. Det handler om å finne tiltak som treffer der de skal treffe. Oppdretterne er rammet på ulike måter. Noen har mistet smolt, mens andre har mistet slaktefisk. Vi må få et overblikk over hva som skal til, forklarer Nesvik.

Han lover å se på både kortsiktige og langsiktige tiltak.

– Kompenserende MTB kan være et tiltak, men dette skal vi finne ut sammen med næringen, sier han.

Men først må oppdretterne få ro, ifølge Nesvik.

– Oppdretterne må få situasjonen litt på avstand. De står midt oppi krisehåndteringen, og det er fortsatt giftige alger i fjorden. Oppdretterne må få bruke mer til på å finne ut av hvilke type tiltak de har behov for, så møtes vi før sommeren, sier Nesvik, før han legger til:

– Ikke en oppdretter har bedt om økonomisk kompensasjon. «Vi skal være en subsidiefri næring», sier oppdretterne til meg.

Fortsetter medlemsmøtet
Administerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier sjømatorganisasjonen fortsetter medlemsmøtet tirsdag.

– Vi skal ha en runde med oppdretterne, og se på hvilke tiltak som bedriftene mener Sjømat Norge kan spille inn. Vi har også løpende kontakt med fagbevegelsen, og skal onsdag ha møte med Fellesforbundet og NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund journ.anm). Vårt fokus er minst like sterkt rettet mot de ansatte og kystsamfunnene, og på hvordan driften i selskapene i minst mulig grad blir påvirket fremover, sier Ystmark til iLaks.

Ifølge Ystmark skal Sjømat Norge etter møtet ha en grundig behandling i deres styrende organ med bakgrunn i diskusjonen tirsdag.

– Vi bruker heller litt tid og finner frem til de tiltak som myndighetene kan bidra med, og som faktisk bidrar positivt, avslutter Ystmark.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, Geir Ove Ystmark Tor Anders Elvegård (Nordlaks og leder for Sjømat Norge havbruk nord) under møtet i Svolvær mandag. FOTO: Sjømat Norge