Fiskeridirektoratet mener de vet som skjedde da rundt 10.000 laks rømte fra ventemerder

Nyheter
962

Fiskeridirektoratet med oppdateringsmelding etter lakserømmingen fra Slakteriet Brekke.

Det var tirsdag at Fiskeridirektoratet sendte ut en melding om at rundt 10.000 laks hadde rømt fra ventemerder i Sognefjorden. Merdene tilhører Slakteriet Brekke, som slakter laks og ørret fra frittstående oppdrettere i Florø og i Brekke i Sogn.

Fisken i ventemerdene hadde en snittvekt på i underkant av fire kilo. Den var vaksinert mot fiskesykdommen Pancreas disease (PD), men har likevel fått påvist viruset, opplyste Slakteriet Brekke i en pressemelding i etterkant av rømmingen.

I en oppdateringsmelding onsdag ettermiddag skriver Fiskeridirektoratet at selskapet har satt ut gjenfangstgarn, og har fått pålegg om å utvide gjenfangstaktiviteten ut til området Ortneset – Apestoda. Så langt er 458 laks gjenfanget.

«Fiskeridirektoratet har gjennomført rømmingstilsyn hos selskapet, som viser at det er et stort hull på 3×2 meter i nota. Hullet skal være forårsaket av propbellbruk i forbindelse med båtanløp», heter det meldingen.