Fiskeridirektoratet: Lakserømminger flere steder

Nyheter
1751

Fiskeridirektoratet melder om lakserømminger i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Ene rømmingen har skjedd ved Mowis lokalitet Storvikbukta i Nærøysund kommune i Trøndelag. Oppdretteren meldte om hendelsen 9. september.

– Dykkere oppdaget hull i not i forbindelse med en rutineinspeksjon. Selskapet driver gjenfangst i området og har så langt gjenfanget 29 laks, skriver Fiskeridirektoratet, som fredag er på inspeksjon på lokaliteten.

Fiskeridirektoratet har også blitt gitt pålegg om telling av fisk og opptak av not.

Ny Mowi-rømming
Fiskeridirektoratet melder videre om nok en Mowi-rømming, som ble meldt inn 18. juni, etter en hendelse med hull i not ved lokaliteten Brattholmen i Herøy i Nordland.

Omfanget av rømmingen er ikke avklart. Fisken var cirka tre kilo i snittvekt på rømmingstidspunktet.

– Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i fire vassdrag etter hendelsene. Det dreier seg om Vefsnavassdraget, Ranavassdraget, Røssåga og Fustavassdraget. De to førstnevnte av disse har status som nasjonale laksevassdrag, heter det i meldingen.

7.900 fisk
Den siste rømmingen dreier seg om SalMars lokalitet Borvika ved Sørøya i Finnmark. Her meldte selskapet inn hendelser med hull i not den 16. januar samt 2. februar.

– Selskapet har nylig foretatt opptelling på lokaliteten, denne viser en manko på rundt 7.900 fisk i de to merdene. Størrelsen på fisken var om lag to kilo på rømmingstidspunktet, skriver direktoratet.

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i to vassdrag, Altaelva og Repparfjordselva, etter hendelsene. Begge elvene har status som nasjonale laksevassdrag.

Les også: Havbruksdirektør i Sjømat Norge: – Vi hører at det blir fanget fisk som ikke er rapportert