Fiskeridirektoratet anmelder Aller Aqua etter at 35.000 fisk rømte

Nyheter
0

Fiskeridirektoratet anmelder Aller Aqua Norway på bakgrunn av rømmingshendelsen i oktober 2022. Det er vurdert at rømmingen skyldes overtredelse av regelverket.

I oktober 2022 rømte det 35.000 fisk fra Aller Aqua Norway sitt anlegg, på Floteneset i Høyanger kommune i Vestland fylke.

– Når vi fulgte opp rømmingshendelsen, fant vi flere avvik ved tilsyn, sier Gudrun Egge, konstituert seksjonssjef for seksjon reaksjoner i Fiskeridirektoratet, i en melding.

I november 2022 ble Aller Aqua Norway pålagt å drive med miljøovervåkning, og uttak av rømt oppdrettslaks i 11 vassdrag i Vestland Fylke.

Fiskeridirektoratet har valgt å anmelde selskapet for ulike brudd på akvakulturlovgivningen.

– Vårt utgangspunkt er å sikre forsvarlig drift for å verne miljøet i størst mulig grad. Drift i henhold til regelverket innebærer også å forebygge, og å minimere risikoen for miljøskade, sier Egge.

Hvert enkelt selskap som driver med akvakultur har ansvar for å lage rutiner som ivaretar forsvarlig drift til enhver tid, og i enhver situasjon.

– Det er en forutsetning at næringen etterlever vilkårene for drift, dersom akvakulturnæringen skal være bærekraftig, sier Egge.