Fiskemel med forhøyet nivå av HCB

Nyheter
845

HCB er et klorert hydrokarbon som har vært brukt ved fremstilling av industrikjemikalier, og i landbruket til behandling av frø for å unngå mugg. Det kan også dannes som et biprodukt i enkelte kjemiske prosesser.

Fôrselskapenes jevnlige overvåkning oppdaget nylig et forhøyet nivå av dette stoffet i fiskemelet, og har som følge av dette satt i gang videre undersøkelser i samarbeid med leverandør og produsenter av fiskemel.

Funnene viser at fôrbransjens overvåkningsprogram fungerer godt, noe som igjen tilsier at vårt sluttprodukt laksen ikke har forhøyede verdier av dette stoffet, skriver EWOS, Skretting og BioMar i en felles pressemelding.

Mattilsynet er informert om saken og har varslet EU myndigheter (RASFF melding). Selv om det ikke er helsemessig farlig, tar fiskefôrprodusentene alle saker relatert til uønskede stoffer svært alvorlig.