Fiskehelse-trio lanserer Akvademiet: – Vi tror vi når ut til flere på denne måten

Nyheter
493

Åkerblå, FoMas og MarinHelse har gjennom mange år tilbudt kurs innenfor sine fagområder. Nå lanserer de et felles varemerke gjennom Akvademiet, der det tilbys en bred portefølje av kurs i ulike format.

I den siste tiden har det vært høyt fokus på E-læring. Kursene har næringens ønsker og behov i fokus, og et viktig element i denne satsingen er «alt på en plattform». Lang erfaring og bred kompetanse på både fag og IT kommer godt med i utviklingen, det samme gjør den geografiske utstrekningen med tilstedeværelse langs hele Norges kystlinje.  

– Hvor viktig var det for Åkerblå å komme inn på eiersiden i Marin Helse og FoMas, for å koordinere disse kursene?  

Foto: Vikenco

– Lederne i bedriftene har fått i oppgave å etablere gode samarbeidsarenaer mellom selskapene for utveksling av kompetanse og utnytting av synergier. Etablering av Akvademiet har kommet som et resultat av denne prosessen. I så måte har den nye eierstrukturen gitt opphav til initiativet, og gjort det mulig å jobbe så raskt og konstruktivt som i dette tilfellet, forteller Lene-Catrin Ervik, leder fiskehelse i Åkerblå.

Samarbeid
– I januar i år etablerte vi styringsgruppen for kurssamarbeid, og i mars-april oppstod tanken om et felles varemerke. Derfra har det vært kastet utallige baller i luften, der svært mange er landet allerede, sier hun til iLaks.

Fiskehelse-trekløveret merker solid etterspørsel etter slike kurs.

– Etterspørselen har økt betydelig det siste året, og skjøt ytterligere fart etter at korona-problematikken meldte seg. Nå er det svært vanskelig å gjennomføre klasseromskurs. Slik vil det vel bli i enda en god stund fremover, og da er det flott at vi kan tilby E-kurs som erstatning.

Lene-Catrin Ervik. Foto: Åkerblå

Tre områder
Selskapene har klart definerte segmenter som de ser som særlig viktige å tilføre kompetanse og fordypning.

– Våre primære kompetansefelt er fiskehelse, fiskevelferd og biosikkerhet. Innenfor disse tre områdene ønsker vi å samle det beste av erfaringer og kompetanse, og formidle dette gjennom våre kurs. E-kurs viser seg å kunne være fult på høyde med tradisjonelle kurs, og vi er stolte over de produktene vi nå utvikler, sier Ervik.

Silje Nordland. FOTO: Privat

– Kursene gir et svært godt læringsutbytte når vi klarer å ta kursdeltakerne med både over og under vann, ut på havet og inn i landanleggene gjennom høyt innslag av videoer. Noen av kursene er faktisk bedre enn våre klasseromskurs etter vår mening. Samtidig lytter vi til kundenes ønsker, og kartleggingen viser at det er ulike preferanser og behov – noe vi stadig jobber med å tilpasse oss, fortsetter Ervik.

Når ut
Kursingen skjer både digitalt og ved fysisk oppmøte.

– Mange ser absolutt fordelene ved at man kan ta de aller fleste kursene man trenger som oppdrettsselskap på nett. Det er både tids- og kostnadsbesparende, og gir større fleksibilitet for selskapene. Vi tror vi når ut til flere på denne måten enn bare gjennom klasseromskurs. Samtidig ønsker vi gjerne å møte deltakerne ansikt til ansikt, og få med diskusjonene. Dette legger vi opp til gjennom både tradisjonelle fora og nye digitale muligheter, legger hun til.