Fiskeforvalter berømmer overvåkingssamarbeid med Marine Harvest etter rømming

Nyheter
968

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag er glad for at oppdrettsselskaper støtter forskning på villaks.

– Vi som driver med villaks setter veldig stor pris på at den tankegangen er snudd. Vi trenger all den kunnskapen vi kan få for at vi skal klare å forvalte laksestammen på en best mulig måte, og da er oppdrettsfinansiering av den forskninga veldig velkommen, sier Rikstad til Namdalsavisa.

Nylig ble Marine Harvest pålagt to-årig miljøovervåking i åtte vassdrag etter omfattende oppdrettsrømminger i vinte på Trøndelagskysten. Til sammen rømte 106.700 laks. Marine Harvest har akseptert pålegget, og det er i kjølvannet av dette at flere elver i Namdal skal overvåkes.

Hvis det blir påvist stor andel av oppdrettslaks, vil utsorteringsfiske bli satt i gang. Det skal også samles inn skjellprøver, samt bli satt opp videovervåking.

– Når først ulykka skulle være ute, har vi fått på plass et veldig godt samarbeid med oppdrettsselskapet, sier Rikstad.