Fishbase på Dønna: Klargjør for femdobling av storsmoltproduksjon

Nyheter
0

Ny reguleringsplan vedtatt.

Det planlegges for store utvidelser like ved fergeleiet ved Bjørn på Dønna. Fishbase er en av de helt sentrale i utviklingen. Selskapet med 18 ansatte er tuftet på smolt for laks, rognkjeks og torsk. Produksjon startet i et nedlagt anlegg for kveite.

iLaks møter driftsleder Kent Johansen og kvalitetssjef Aksel Stølen. De står på tomta der en ny hall på 2.000 kvadrat skal bygges. Når den står ferdig, blir de ansatte å flytte inn, fra dagens brakker. Vanninntaket står allerede klart der bygget skal være. Dette blir integrert inn i bygget. Vanninntaket vil distribuere sjøvann til hele anlegget og har en kapasitet på 100 kubikk i minuttet.

Kent Johansen, driftsleder hos Fishbase på Dønna.

– Det er et fortløpende arbeid, og forhåpentligvis settes spaden i jorda snart. Mulig det også blir klekking i den nye hallen. Målet er å øke produksjon fra én million, til fem millioner storsmolt de neste fem årene, sier driftsleder Kent Raymond Johansen.

For å være klar til ytterligere utvidelser av virksomheten til Fishbase, og de andre på tomta, vedtok kommunestyret i Dønna før sommeren en ny reguleringsplan. Den nye planen legger til rette for en raskere og mer dynamisk utvikling av området, ifølge kommunen.

Det tynnes ut
Johansen og Stølen tar iLaks med inn i hallen. Her står 20 kar på 35 kubikk. I disse dager tynnes det ut fra 15.000 til 10.000 smolt i hvert kar. Når de har vokst seg fra 85 til 200 gram flyttes de ut fra RAS-anlegget. Biomassen i karet skal reduseres ned fra 2,5 tonn til 1,5 tonn. Smolten som står her nå, skal leveres til Midt-Norsk Havbruk. Første leveranse skjer rundt midten av september.

Madelen Femre Mathisen, lærling og Ben Sverre Engevik, driftsoperatør i Fishbase. (Foto: Steve Hernes)

Madelen Temre Mathisen (22), er fra Sandnessjøen. Hun valgte å gå læretid over tre år. Her trives hun, og syns jobben er svært spennende.

Ben Sverre Engevik (24), gikk tre år på idrettslinja, før han satte idretten på reservebenken, da han fikk fast jobb som driftsoperatør i 2018. Før det var han tilkallingsvikar i et par år.

Lav dødelighet
– Av det forrige innlegget som nylig gikk ut hadde vi en svært lav avgang, på én prosent. Det er inkludert 0,5 prosent dødelighet ved mottak. Deretter var avgangen på bare 0,5 prosent i løpet av de 90 dagene den var her hos oss, sier driftsleder Johansen.

– Kvaliteten er veldig bra. Det som kan være utfordring, er når det kommer til tetthet i gjennomstrømmingsanlegget. Vi har justert litt frem og tilbake, men er nå på en tetthet på opptil 35 kilo per kubikk. Det opplever vi som det optimale for fiskehelsen og kvalitet, sier kvalitetssjef Aksel Stølen.

Fishbase.

På et nedlagt kveiteanlegg
– Temperatursvingninger i RAS-anlegget kan til tider gi utfordringer. Det investeres nå i nytt system for å stabilisere driften. Dette vil minske utskiftning av vannet i RAS anleggene, og gi bedre tilvekst og velferd for fisken.

Anlegget på tomta stod ferdig i år 2000, med kveite i karene. Så ble det overtatt av LetSea i 2014, og da ble det satt ut laks for første gang. Rundt 2016 startet de med rognkjeks, og i 2018 ble Fishbase drifter av anlegget. I vår ble investeringen i fire nye betongkar ferdigstilt. Prislappen ble, ifølge Helgelands Blad, vel 60 millioner kroner.

Tankene rommer totalt 7.000 kubikk. Normalt har de omtrent like mye torsk som laks, men i år blir det mer torsk. Den største kunden er LetSea som har vært en av deres største samarbeidspartnere. Fra disse tankene gikk det for ei drøy uke siden, ut 200.000 smolt på 400 gram til kunden.

Sammen med driftslederen møter iLaks en forventningsfull lærling. Mia Hansen (20), fra Brønnøysund, er ferdig med læretida om kun noen uker. Fast jobb hos Fishbase har hun allerede fått tilbud om.

Lærling Mia Hansen sammen med driftsleder Kent Johansen, Fishbase.

Kompetanse fra Litauen
I de midlertidige lokalene i ASVO-bygget på Bjørn, møter vi tre som er i gang med dagens oppgaver. Gabriele Valaityte (26), fra Lituaen er controller, og har jobbet her i et drøyt år etter at hun kom til Dønna. Med seg hadde hun en bachelor i matvitenskap, og en master i industriteknologi.

Paulius Jankus (26) er RAS Manager, også fra Litauen. Han har en bachelorgrad i fisker -og akvakulturteknologi. Jankus har ansvar for å følge opp kontroll med blant annet vannkvalitet, vedlikehold og utvikling av systemene. Marianne Lorentzen (36) er forskningsleder.

Marianne Lorentzen, Gabriele Valaityte og Paulius Jankusi, i midlertidige lokaler hos Fishbase på Dønna.

Klargjort for RAS
Fishbase har to RAS-systemer hvor laksen oppholder seg den første tiden i anlegget. Det er gjort en god del investeringer på RAS-anlegget. En Blue Unit tar vannprøver i begge RAS-systemene hvert 15. minutt.

– Dette hjelper oss til å holde vannkvalitet stabile og best RAS-anlegget er veldig bra for fiskevelferd og fiskehelse på grunn av anleggets mulighet til å holde optimale miljø parametere. Dette gir en robust og god fisk. Vi strever alltid om å opprettholde den beste balanse mellom biologi og økonomi, med å for eksempel ha den rette tettheten, sier kvalitetssjef Stølen.

– Vi har gjennomstrømming i seks av de sju 1.000 kubikk karene som står ute. Rørgater er klargjort slik at vi kan sette en RAS på de fire nyeste karene. Konsesjonen, knyttet til utslipp er i dag på 2.000 tonn. Vi har om lag 95 prosent oppsamling av avfall i avløp, så det skal i år søkes om utvidelse av utslipp og produksjonstillatelsen, sier driftsleder Johansen.

Det er i dag gjennomstrømming, i seks av de sju karene på 1.000 kubikk hos Fishbase, Dønna. (Foto: Steve Hernes)